Stavba kanalizace a čistírny odpadních vod byla oficiálně zahájena 1. prosince 2015. Stavět se ale začala až letos v březnu a nyní jde vše do finále. „Konkrétní datum kolaudace ještě stanovené není, ale dojde k ní buď koncem listopadu, nebo začátkem prosince," uvedl starosta obce Václav Kunášek. Kolaudace zatím čeká pouze kanalizaci. Čistírna odpadních vod (ČOV) bude nejdříve uvedena do zkušebního provozu, který potrvá jeden rok. ČOV musí být ale hotová současně s kanalizací, aby vše fungovalo tak, jak má.

Náklady na celou stavbu jsou stanoveny na 21,4 milionu korun bez DPH. Z toho 11 milionů korun pokryje dotace, která byla obci poskytnuta z Ministerstva zemědělství České republiky. Dalších 5,8 milionů korun zaplatí dotace od Středočeského kraje. Tu však budou moci paběničtí čerpat až v roce 2017. Proto si nyní vezmou úvěr, který po dodání peněz splatí.

Na kanalizaci a ČOV si obec musela dlouho počkat. Myšlenka na jejich vybudování se objevila už v roce 2007. Důvodem bylo to, že vedení obce chtělo v Paběnicích zkompletovat síťové vybavení. Vodovodem obec disponovala už od roku 1999 a o čtyři roky později zde byl zaveden i plyn. „Kanalizace a čistírna odpadních vod proto byla to poslední, co nám chybělo," poznamenal Václav Kunášek. V roce 2008 si nechalo vedení obce vypracovat základní průzkum a návrh, jak by měla ČOV včetně kanalizace vypadat. Ze studie proveditelnosti a z geologického průzkumu následně vyšlo, že při podmínkách v Paběnicích bude lepší, aby zde vznikla tlaková kanalizace.

Ještě tentýž rok se začalo projektovat. V roce 2010 bylo vydáno stavební povolení a od té doby obec zkoušela získat dotace. V roce 2011 a 2012 se to nepodařilo. Na základě toho se také muselo neustále prodlužovat stavební povolení. Nakonec Paběnice se svou žádostí o dotaci uspěly v roce 2014 a mohlo se přistoupit ke stavbě.