Josef Beneš, který pracoval jako úředník Občanské záložny, bojoval v ruských legiích a padl 2. července roku 1917 v památné bitvě u Zborova.

Původní pamětní deska byla z domu bývalé spořitelny odcizena a její obnovu bylo možné realizovat díky veřejné sbírce a významné finanční pomoci sponzora.

Slavnostní akt provázel svým vystoupením pěvecký sbor Červánek pod vedením Květoslava Červeného a Miloslavy Králové. Na závěr v jeho podání zazněla státní hymna bývalého Československa.

Poté se všichni přesunuli k místní sokolovně, kde byly položeny kytice k památníku padlým v první světové válce.