„Hrdinům, kteří neváhali bojovat ve druhé světové válce za svou vlast a své spoluobčany, jistě náleží naše poděkování. Především díky nim jsme vyhráli válku nad nacisty. Stejně tak patří naše uznání i všem novodobým válečným veteránům, kteří bojovali ve válečných konfliktech po druhé světové válce. Všem bych rád poděkoval a vzdal hold. Jsou vzorem pro nás i pro budoucí generace," řekl hejtman Miloš Petera.

K dnešnímu dni žije na území republiky necelých sedm stovek válečných veteránů, ve Středočeském kraji pak 45.

Vedle zástupců Středočeského kraje se akce zúčastnili i dva místopředsedové Československé obce legionářské Václav Kuchynka a Tichomír Mirkovič, kteří rovněž převzali z rukou hejtmana ocenění. Václav Kuchynka pak ve svém projevu poděkoval Středočeskému kraji za významnou podporu, kterou veteránům každoročně poskytuje. Středočeský kraj věnoval Československé obci legionářské šek na 190 tisíc korun. „Jedná se o příspěvek na nákup léků a potravinových doplňků pro válečné veterány a účastníky II. odboje, kteří žijí ve Středočeském kraji," vysvětlil náměstek Horčička.

Slavnostní ocenění obdrželo 22 válečných veteránů z druhé světové války. Mezi oceněnými byli například aktivní účastníci národního boje za osvobození, pracovníci odbojové skupiny či aktivní účastníci Pražského povstání. Ocenění obdrželo také 9 novodobých válečných veteránů, kteří bojovali ve válečných konfliktech po druhé světové válce, např. na Balkáně nebo v Iráku.

Československá obec legionářská, jejíž vznik se datuje do roku 1921, vede již šest let projekt Péče o válečné veterány. Cílem je pomáhat válečným veteránům při plnohodnotném zapojení do společnosti a bránit jejich sociálnímu vyloučení. Toho je dosaženo prostřednictvím vedení a pravidelné aktualizace databáze válečných veteránů, provozováním bezplatné linky pomoci, sestavením týmu terénních pracovníků, informační a poradenskou pomocí při čerpání sociálních a zdravotních programů, při řešení sociálně-právních a sociálně-zdravotních problémů a při informování o možnosti využívání různých programů.