Kutnohořané se v příštích týdnech mohou těšit na adventní novinky. První z nich je umístění tří stabilních dřevěných stánků v blízkosti vánočního stromu. „Pracovně jim říkáme vánoční budky a pořízeny byly městem Kutná Hora. Zájemci si je mohou pronajmout za symbolický poplatek,“ uvedla Edita Dvorská, která zaštiťuje registraci prodejců.

Během celého adventu se tak nabízí možnost prodeje všem zájemcům, především těm lokálním. „Aktuálně jsou stánky obsazeny především v termínu konání akcí na náměstí – tedy 4., 8., 15. a 22. prosince, kdy proběhnou na náměstí adventní jarmarky. Na ostatní dny je možné se stále registrovat,“ doplnila Dvorská.

Prodejci mohou stánky využít i ve všední dny či neděle. Za jeden den pronájmu zaplatí 200 korun, k tomu je ale třeba ještě připočíst cenu za spotřebovanou energii. Vratná kauce činí 1000 korun.

Za nápadem budek stojí Eliška Tivodarová z oddělení cestovního ruchu a marketingu. Ta už loni pracovala na obnově a doplnění městských stánků. V roce 2017 tak bylo pořízeno 10 farmářských stánků, které jsou využívány při různých lokálních akcích místními prodejci. V letošním roce je pak doplnily tři stabilní stánky na Palackého náměstí v hodnotě necelých 100 tisíc korun, které mají především oživit náměstí v době adventu.

Pokud se osvědčí, chtělo by jich vedení města pořídit více. „Tento návrh padl a shodli jsme se na tom, proč ne. Zájemci na adventní prodej se hlásí,“ potvrdila místostarostka Kutné Hory Silvia Doušová. Ta zároveň nevyloučila, že by mohly být dřevěné stánky na Palackého náměstí umístěny i jindy než v době adventu, například na Velikonoce.

Vánoční budky na Palackého náměstí ale nejsou pro letošek jedinou novinkou, od které si vedení města slibuje oživení centra v době adventu. Kompletně nová bude také vánoční výzdoba na Palackého náměstí a nově bude ozdobený také vánoční strom. „Vánoční výzdoba se začala řešit již na konci loňského roku díky impulsu z Fondu cestovního ruchu a částce 130 tisíc korun, kterou fond na tento účel vyčlenil ze svého rozpočtu,“ řekla Dvorská.

Do Fondu cestovního ruchu přispívá finančně město formou rekreačních poplatků vybraných od ubytovatelů, ale také obě kutnohorské farnosti, České muzeum stříbra, Galerie Středočeského kraje a další menší přispěvatelé. V rámci pracovní skupiny na výběr vánoční výzdoby například vznikla i analýza míst v centru Kutné Hory.

Zhruba v polovině letošního roku se podařilo vyčlenit další peníze z rozpočtu města, díky kterým mohla být zcela obnovena dekorace vánočního stromu, byly pořízeny světelné řetězy na stromy na Palackého náměstí a v Kollárově ulici a závěsné světelné dekorace na lampy pouličního osvětlení na Palackého náměstí.

„Z rozpočtu města bylo na vánoční výzdobu uvolněno kolem 400 tisíc korun, přesnou částku budeme znát až po konečném vyúčtování,“ upřesnila Božena Marhanová z technického oddělení kutnohorského městského úřadu. Zároveň bylo přislíbeno, že město vyčlení na příští rok v rozpočtu další peníze na pokračování obnovy a rozšiřování vánoční výzdoby nejen v centru.