Na úvod přivítala návštěvníky koncertu starostka Jana Semerádová a pak již patřil prostor kostela svatého Vavřince koledám a vánočním písním, které s dětmi připravila Bohumila Strnadová, Dita Konvalinková a Iva Michalková.

Druhá polovina koncertu patřila pěveckému sboru Carita z Kutné Hory, který pod vedením sbormistra Jana Drahoty uvedl také skladby převážně s vánoční tematikou. Na závěr svého vystoupení si zazpíval sbor společné s dětmi píseň Píšu Ti andílku a koledu Narodil se Kristus Pán. Ke zpěvu se přidali i posluchači koncertu.

Po koncertě čekaly na návštěvníky teplé nápoje na zahřátí.