V sobotu 8. prosince se sešli na návsi, aby zhlédli program, jehož vyvrcholením bylo rozsvícení vánočního stromu.

Celý program zahájili v 17 hodin dobrovolníci z divadelního spolku Divoch. V krásné a vtipné pohádce se lidé seznámili s životem zvířat v lese a konečně se dozvěděli, co se v období Vánoc děje za plotem. Humorná scénka 'Za plotem' sklidila u lidí, především u dětí, velký obdiv a byla oceněna dlouhým potleskem.

Po scénce se všichni přesunuli k nazdobenému stromu, kde se konalo vystoupení mladých hudebníků s pěveckým doprovodem dětí ze ZŠ Církvice. Nejkrásnější chvíle nastala při zpívání poslední koledy 'Štědrý večer nastal', kdy se za dětským sborem rozsvítil stromeček a každému, malým i dospělým, vykouzlil úsměv na tváři.

Šárka Viktorová