Možností je hned několik. Důležité je, že pokud se s odstrojeným vánočním stromkem správně naloží, může být ještě náležitě využit. Ať už jako hnojivo, nebo třeba palivo či pro mulčování městské zeleně. Způsob a termíny svozu, stejně jako pozdější zpracování stromků, se liší podle lokality a firmy, která svoz zajišťuje.

V Kutné Hoře bude svoz stejně jako v loňském roce zajišťovat společnost MVE PLUS. Termíny byly stanoveny dva, první na pondělí 8. ledna, druhý o týden později, tedy na pondělí 15. ledna. „Dovolujeme si požádat občany, aby odkládali stromky na travnatou plochu vedle kontejnerových stanovišť. Není potřeba stromek rozřezávat, nebo dokonce vkládat přímo do popelnice,“ uvedla referentka technického oddělení Městského úřadu Kutná Hora Kateřina Hladíková.

Stromku se ale lidé mohou „zbavit“ i po tomto datu. Mají dvě možnosti: Odvést stromek do sběrného dvora v Zelenkově ulici nebo do kompostárny firmy ZERS v Neškaredicích. „Tam jsou stromky dále zpracovávány a vzniká z nich organické hnojivo k prodeji,“ vysvětlila Hladíková. Ať stromky určené ke svozu, tak ty do kompostárny a sběrného dvora by na sobě neměly mít žádné ozdoby, háčky nebo elektrické svíčky. Pokud ale lidé mají vlastní zahradu, stačí větve rozlámat a přidat ke kompostu. Získají tak kvalitní hnojivo.

Podobně mohou se stromky naložit také obyvatelé Čáslavi a okolních obcí, kde svoz zajišťuje firma AVE CZ. „Lidé mohou stromky odložit ke kontejnerům a poté proběhne speciální svoz. Stromky budou brány jako bioodpad ke štěpkování,“ vedla Zdeňka Nezbedová z Městského úřadu v Čáslavi. Časově svoz omezen není. „Stromky se svážejí v rámci bioodpadu. Na ploše pro kompostování dojde k jejich předrcení a promíchání s ostatními biologickými odpady, máme to certifikované jako hnojivo. Směs je pak dále používána při rekultivaci skládky,“ upřesnil pozdější zpracování vánočních stromů Karel Mikeš z čáslavské provozovny AVE.

Jehličnany jako palivo

Kliknutím zvětšíte.

V Uhlířských Janovicích a okolí, stejně jako ve Zruči nad Sázavou, svoz odpadu zajišťuje firma Firma FCC HP(dříve .A.S.A.), která má pod patronátem i zdejší sběrné dvory. „V místech obou provozoven společnosti FCC HP, tedy ve Zruči nad Sázavou i v Uhlířských Janovicích, provádí svoz vánočních stromků přímo technické služby obou měst. Ve Zruči nad Sázavou vzniká ze stromků štěpka, která slouží jako palivo ve zručské kotelně ČEZ Energo,“ uvedla Kristina Jakubcová, tisková mluvčí FCC Česká republika. Svoz stromků ani tady není nijak časově omezen.

V obou městech mají lidé také možnost přinést stromy do sběrných dvorů. „Pokud občané přinesou vánoční stromky na sběrné dvory naší společnosti, předáváme je buď na kompostárnu firmy EKOSO v Trhovém Štěpánově nebo na kompostárnu V. E. Group, s.r.o. v Uhlířských Janovicích, Blátě,“ doplnila Jakubcová.