Roku 1844 přišel do Podvek učitel František Pospíšil, který zde vyučoval v domku číslo popisné 16. Tento domek si obec pronajala na náklady místních občanů a otevřeli zde školu. Ta sloužila zároveň i jako domov pro učitele a také zde bydlel obecní pastucha. Nebyla to tedy ani tak škola, jako spíše pastouška, kde se navíc i vyučovalo. O dva roky později, tedy v roce 1846 koupila obec domek číslo popisné 32., ve kterém zřídila školu. Domek byl řádně upraven. V jedné místnosti bydlel tehdy nový hospodář a v druhé upravené místnosti se děti každý den učily. Stále se však jednalo o velice skromnou školu.

Roku 1857 byla škola prohlášena za veřejnou filiální a přiškolily se k ní další osady. Těmi se stala osada Zalíbená, Ježovice, Makolusky, Zbizuby, Nechyba, Kácovská a Dvůr Vestec. Děti ze všech těchto vsí do školy docházely. Jen ve Zbizubech se roku 1911 otevřela dvoutřídní škola, kterou však místní školní rada a správa školy v Podvekách spravovala. Na škole vyučoval Josef Houfek z Uhlířských Janovic. Po jeho smrti roku 1868 byl do školy dosazen Antonín Kratochvíl, tehdy podučitel z Kozojed. V této budově se vyučovalo do roku 1877. Učebna nebyla v příliš dobrém stavu a hlavně nebyla stavěna na tak velký počet dětí.

Proto obec nechala vystavět zcela novou školní budovvu. Stavbu provedl podle svých plánů stavitel Jan Zvoník z Uhlířských Janovic nákladem 14 tisíc zlatých. Škola se začala stavět počátkem května 1877 a slavnostní předání proběhlo v říjnu téhož roku. V nové škole působili například učitelé Josef Svěnka, Karel Vít Veselý či Karel Jan Souda. Od roku 1883 byl řídícím učitelem František Mucek.

V roce 1884 se dosavadní dvě třídy rozšířily o třídu třetí a ve školním roce 1901/1902 se z ní stala dokonce škola čtyřtřídní. Dětí bylo stále více. Roku 1890 jich do školy nastoupilo celkem 252 a na počátku roku 1902 navštěvovalo školu dokonce 286 žáků, což byl v historii školy největší počet.

Ten rok byl ale zároveň i nešťastným. Škola v Podvekách vyhořela, ale již v roce 1903 byla nově vystavěna s přístavbou dvou nových tříd. Plán tehdy zhotovil stavitel Jehlička z Lysé a stavbu provedl zednický mistr Matěj Kozák z Hrazených Rataj.

Škola dále vzkvétala. Roku 1914 jí navštěvovalo celkem 281 dětí. Mělo však jít již o poslední záchvěv slávy. Počet dětí docházejících do Podvek začal pomalu klesat. Na počátku školního roku 1949 nastoupilo do školy v Podvekách pouze 30 žáků a o sedm let žáků jich bylo pouze 24. Přesto škola ještě přežívala a to až do roku 1961. Od roku 1962 ale již děti opět musely docházet do ratajské školy. Podvecká škola se totiž nadobro uzavřela. (pozn. red. I tato základní škola byla pro nedostatek žáků v roce 2005 uzavřena. Děti z Podvek tak většinou navštěvují Základní školu v Uhlířských Janovicích.)

Budova bývalé školy v Podvekách ale nakonec nezchátrala a našla své využití. „V současné době je budova školy dvoupodlažní a slouží občanům," uvedla starostka Podvek Eva Mottlová. V přízemí je zřízena prodejna potravin, sídlo obecního úřadu, ordinace doktorky Věry Baudyšové a taktéž místnost pro kadeřnici, pedikérku a maskérku. V prvním patře je knihovna a šicí dílna. Rovněž tu zasedá zastupitelstvo a konají se zde volby.