"Společně jsme vysadili stromořadí u polní cesty, která spojuje dvě části obce, Vinaře a Vinici. Trasa cesty kopíruje historické mapy, kudy původní polňačka vedla. K odpočinku budou podél cesty sloužit jednoduché dřevěné lavičky. Obnova starých cest je navíc nesmírně důležitá pro přerušení souvislých pásů polí, navrácení krajinné mozaiky i pro omezení eroze půdy," uvedla místostarostka obce Ivana Nováková.

Ve Vinařích vysadili 106 nových ovocných stromů.Zdroj: Jana Nováková

"Věříme, že radost, kterou lidé při sázení zažili, a možnost hned vidět výsledek své práce bude impulsem k dalším změnám, které každý může dennodenně dělat ve svém životě a přírodu tak soustavně podporovat. Vysazený strom je prostě taková 'radost na pokračování', protože strom tu bude třeba další desítky nebo i stovky let. Děkujeme touto cestou našim sponzorům, neziskové organizaci Sázíme stromy a Československé obchodní bance," dodala Ivana Nováková.

Alej u Schořova (smíšená): Schořov.
Devět z 55 alejí soutěžících o titul je ze středních Čech
Svatomartinský průvod v Čáslavi.
Svatomartinský průvod prošel Čáslaví. Patron dorazil až na třetí zavolání