Stavba čističky byla jedním z témat vedení obce dlouhá léta. Nejdříve se zde hovořilo o zřízení kořenové čistírny odpadních vod a byly vybudovány dvě stabilizační dočišťovací nádrže. V průběhu dalších let se ale od tohoto nápadu ustoupilo a zastupitelstvo obce se rozhodlo postavit třetí stabilizační nádrž, která by jako takzvaný biologický rybník plnila funkci čistírny. Na to ale byly potřeba peníze, které se nedařilo přes opakované žádosti o dotace sehnat.

Obrat nastal v roce 2010, kdy se zastupitelstvo rozhodlo, že se budou splaškové vody v obci Zbizuby likvidovat v mechanicko biologické čistírně odpadních vod, které do ní budou svedeny tlakovou kanalizací.

V roce 2013 podala obec Zbizuby žádost o dotaci na projekt první etapy stavby kanalizace a čistírny odpadních vod na Středočeský kraj a uspěla. „V dubnu loňského roku bylo schváleno zastupitelstvem Středočeského kraje poskytnutí finančního příspěvku ve výši 4 miliony korun," dodala starostka.

Stavbu čistírny realizuje společnost ze Zásmuk, která zvítězila ve výběrovém řízení a nyní se práce blíží do finále. „Probíhají zkoušky vodotěsnosti, realizují se zásypové a hutnící práce. Také probíhá vybavení provozní budovy čističky," uvedla Helena Buriánková. „Po dokončení všech terénních úprav budou v celém areálu zhotoveny zpevněné plochy," dodala.

Nová čistírna odpadních vod bude prozatím sloužit jako svozová pro všechny části obce. Důvodem je fakt, že Zbizuby nemají dostatek prostředků na financování celé stavby. I proto musela být stavba rozdělena do etap. V následujících letech vedení obce plánuje vybudovat tlakovou kanalizaci. Její realizace ale bude závislá na získání dotačních peněz.