Starosta Ondřej Havlovic přivítal hosty na náměstí, seznámil s programem na odpoledne.

Každá z devíti tříd ZŠ měla svůj stánek, ve kterém žáci s učiteli prodávali své výrobky.

Zajímavou atrakcí byl kovář s výhní, který předváděl kování železa. Některé děti si vyzkoušely, jak se to dělá. Po celé odpoledne byla v budově obce otevřena tvořivá dílnička. Děti kreslily, malovaly, vystřihovaly, a lepily nejrůznější ozdoby.

V kostele bylo připraveno půlhodinové vystoupení dětí ZŠ. Zazpívaly a zahrály se svými hudebními nástroji koledy a vánoční písně.

Ve výstavní síni zámečku byla k vidění prodejní adventní výstava.

Po čtvrté odpoledne na náměstí vystoupil folklorní soubor Vrchlice se svým pěkným programem.

Zlatý hřeb programu bylo rozsvícení vánočního stromu na zbraslavickém náměstí.