Travnatý porost zmizel a objevily se vyježděné blátivé koleje. Je pochopitelné, že se to kolemjdoucím vůbec nelíbilo a docházelo k oprávněným stížnostem. Obecní úřad Žleby se rozhodl neutěšenou situaci řešit. Obecní zastupitelstvo schválilo nabídku od firmy Horák, na úpravu veřejného prostranství kolem zvonice. Byly zde usazeny obrubníky, znemožňující další parkování a prostor zpříjemní dvě nové lavičky.

Jaroslav Vašíček