Mluvčí vedení města a radní Filip Velímský už začátkem roku naznačil, že vzniklý výpadek v příjmech se bude město v krátkodobém horizontu snažit kompenzovat hledáním rezerv a úspor v rámci městského rozpočtu, v dlouhodobém kontextu pak dalším jednáním se stávajícím provozovatelem systému sběru o sjednání výhodnějších podmínek pro občany města.

Za tímto účelem se také uskutečnila schůzka, které se za město Čáslav zúčastnili starosta Vlastislav Málek, místostarosta Martin Horský a za společnost AVE ředitel provozovny Radek Doležal. „Schůzka byla vnímána jako iniciační. Snahou vedení města bylo seznámit společnost AVE CZ s důvody i argumenty, které vedou radnici k přesvědčení, že by mělo dojít k úpravám stávajících dohod a s nimi spjatých plateb za svoz komunálního odpadu z území města,“ řekl k setkání Filip Velímský.

Vedení AVE CZ schůzku komentovat odmítlo. „Probíhající jednání nekomentujeme,“ řekla tisková mluvčí AVE CZ Pavla Ivácková.

Platby za svoz komunálního odpadu ale nebyly jediný tématem schůzky. Hovořilo se také o závěrech provedených kontrol, které na skládce provedla Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) a výsledky zveřejnila v roce 2016. Na základě jejího zjištění byly společnosti AVE CZ uděleny pokuty za chyby v evidenci, konkrétně za zápisy do registru při navážce odpadu do areálu, a deklarování ukládaných odpadů, v tomto případě šlo o chybné kategorizace.

Nejednalo se přitom o žádnou malou částku. Společnost AVE CZ vyfasovala pokutu ve výši jeden milion korun a ve statistice ČIŽP se tak zařadila do kategorie nejvyšších udělených pokut. Podle dokumentů ČIŽP se pokuta týkala provozoven AVE CZ v Čáslavi a v Benátkách nad Jizerou.

Společnost AVE CZ tak podle závěrů inspekce uvedla nepravdivé údaje v hlášení o produkci a nakládání s odpady hned ve dvou svých provozovnách. V provozovně v Čáslavi nepravdivě vykázala více než 72 tisíc tun odpadu v kategorii ostatní a více než 49 tisíc tun odpadu v kategorii nebezpečný. Skládka v Benátkách nad Jizerou nedopadla o mnoho lépe. Podle závěrů inspekce nepravdivě vykázala 73 tisíc tun odpadů, z toho více než 30 tisíc tun nebezpečných. Podle ČIŽP chyběly také údaje o nakládání s dalšími více než 148 tisíci tunami odpadu.

Právě tato zjištění byla důvodem dalšího projednávaného tématu na schůzce: způsobu kontroly ukládaného odpadu na čáslavské skládce. „Vzhledem k předchozím zjištěním ČIŽP byla řešena i otázka způsobu kontroly množství a charakteru deklarovaného a na skládce reálně ukládaného odpadu, stejně jako příčiny pokračujícího poklesu městu odváděných podílů z vybraných poplatků,“ doplnil Velímský.

Prostor pro jednání mezi vedením města a AVE CZ v souvislosti ve věci plateb města v oblasti odpadového hospodářství byl vytvořen už v dubnu roku 2018 přijetím usnesení na mimořádném jednání zastupitelstva města. Jednání však byla zahájena až v prosinci uplynulého roku.