„Sedmdesát tisíc tun nebezpečných vymístěných nadbilančních kalů z areálu lagun Ostramo v Ostravě by mohlo být plánovaně převezeno a deponováno na skládce v Čáslavi v době od 15. listopadu do 22. prosince,“ sdělil Vlastislav Málek.

Nové vedení města ve spolupráci s bývalým starostou a senátorem Jaromírem Strnadem tomu však chce zabránit. Jednou z možností je mezideponování kalů přímo v Ostravě a jejich následné převezení do spalovny ve Vřesové. Právě ta má být konečným článkem celého procesu likvidace takzvaných ostravských kalů. Její kapacita je ale omezená a nemůže tak všechny kaly zlikvidovat do původně plánovaného termínu, tedy do konce roku.

Podle vyjádření tiskové mluvčí AVE CZ Pavly Iváckové čeká nyní firma na vyjádření dotčených orgánů státní správy, jestli mezideponii v Ostravě povolí. „Pokud dotčené orgány neschválí využití mezideponie v Ostravě, vymístění proběhne dle původního termínu (tedy do konce roku 2018), prodlouženého maximálně o legitimní dobu, kdy nebylo možné provádět těžení kalů kvůli klimatickým podmínkám. Celkový počet těchto dní je k dnešnímu dni 94,“ uvedla Ivácková.

Ja dále sdělila, kaly z ostravských lagun budou do konce tohoto roku dle plánu upraveny (stabilizovány vápnem), a pokud nedojde ke změně původního projektu, budou také odvezeny do Čáslavi na zabezpečenou skládku dle projektu. Zároveň ale naznačila další možnost.

„Jelikož máme legislativně povoleno mezideponovat upravené kaly před finální likvidací v areálu lagun Ostramo do konce roku 2020, je nyní předmětem diskuse, zdali zbytečně zatěžovat životní prostředí automobilovou přepravou těchto upravených kalů do Čáslavi. Racionální důvody pro to nyní neshledáváme,“ doplnila Ivácková.

Důvodem, proč chce vedení čáslavské radnice převozu ostravských kalů na skládku VA CZ zabránit, je totiž právě i ekologické hledisko. Převozy by znamenaly neúměrnou zátěž pro životní prostředí. „Sedmdesát tisíc tun kalů lze reálně převézt přibližně na třech tisících autech. Reálně by muselo každý den přijet do Čáslavi 81 souprav,“ spočítal místostarosta Čáslavi Martin Horský s tím, že by auta najela kolem 1 800 000 kilometrů.

| Video: Youtube

Tímto provozem by však nebyli dotčeni pouze obyvatelé Čáslavi, ale všech měst, která jsou na trase Ostrava – Čáslav, a následně i Čáslav – Vřesová při jejich dalším převozu. „Chceme se spojit s orgány, které jsou touto věcí dotčené a mohou o ní rozhodnout. Ve čtvrtek máme dojednanou schůzku s generálním ředitelem společnosti Diamo. Budeme tlumočit stanovisko města a veřejnosti,“ řekl Málek.

Vedení města je také ve spojení s ministerstvem životního prostředí a s ministerstvem průmyslu. Právě jim, stejně jako státnímu podniku Diamo, poslal dopis Jaromír Strnad. V něm podle tiskové zprávy radnice vyjádřil nesouhlas se zamýšleným ukládáním odpadů na skládku v Čáslavi a požádal, aby ze strany dotčených orgánů došlo k urychlenému návrhu řešení, které by nezatížilo životní prostředí města Čáslav a jeho okolí, a současně bylo efektivním a smysluplným způsobem nakládání s odpady z areálu lagun Ostramo.

„Včera jsme se s Milanem Urbanem sešli s náměstkyní ministryně průmyslu a obchodu Alexandrou Rudyšarovou. Přislíbila nám pomoc. I jí se na první pohled zdá převoz kalů do Čáslavi jako nelogický,“ řekl Jaromír Strnad. Naděje, že kaly nakonec zůstanou mezideponovány v Ostravě, podle něj je. „Jejich převoz do Čáslavi se vymyká logice,“ dodal Strnad.