„Akce by se podle nás neměla opakovat. Výstava obsahovala desky s obrázky, o nichž si myslíme, že rozhodně nejsou vhodné pro děti a neměly by být takovouto formou prezentovány,“ uvedli studenti Adéla Buřičová a Jindřich Mikšovský. Vedení města se nyní od celé věci distancovalo s tím, že organizátoři neměli akci nahlášenou jako výstavu. Nebyla tudíž povolena.

Následně radnice celou situaci prošetřila, přičemž zjistila, že spolek Stop genocidě využil svého shromažďovacího práva a celou akci městskému úřadu nahlásil v předstihu před konáním akce jako demonstraci.

„V souladu se zákonem lze oznámené shromáždění předem zakázat z přesně stanovených zákonných podmínek, které je nutno v případě každého podaného oznámení posuzovat zvlášť. Městský úřad v tomto případě shromáždění nezakázal, neboť na základě podaného oznámení nebylo možné najisto určit, zda budou zákonné podmínky pro zákaz shromáždění naplněny,“ uvedla vedoucí Odboru kancelář tajemníka Městského úřadu Kutná Hora Adéla Kloudová s tím, že o celé akci nebylo vedení města informováno a ze strany úřadu došlo k pochybení, když akce nebyla zkontrolována a včas rozpuštěna.

„Vedení města se tímto omlouvá za pochybení úřadu dotčeným rodičům dětí, které musely výstavu zhlédnout. K návrhu studentů, aby celá věc byla ošetřena nějakou vyhláškou, která takovéto akce zakáže, městský úřad sděluje, že tímto způsobem nelze podle zákona postupovat,“ uvedla kutnohorská radnice v tiskovém prohlášení a zdůraznila, že v návaznosti na prošetření celé situace byla přijata opatření, aby se v budoucnu celá věc neopakovala a takováto akce byla včas zakázána, případně rozpuštěna.

Zároveň vedení města vyzvalo studenty a všechny občany města, aby se v případě zjištění nevhodnosti nějaké veřejné akce nebáli ihned obrátit na městský úřad či policii k zabezpečení veřejného pořádku.