Při těchto setkáních nechyběli tradičně příslušný vedoucí daného obvodního oddělení s policistkou z kutnohorského Preventivně informačního oddělení Vendulkou Marečkovou.

V Čáslavi pozdravili nově zvoleného starostu Vlastislava Málka s nově zvoleným místostarostou Martinem Horským, ve Vrdech se setkali s nově zvoleným starostou Milošem Mlynkou a nově zvolenou místostarostkou Liběnou Wittvarovou a v Bílém Podolí se starostou Jiřím Desenským. V Žehušicích následně se starostkou Zuzanou Havlíkovou Heřmánkovou.

V Uhlířských Janovicích byli přivítáni nově zvoleným starostou Petrem Bartákem a v městysi Kácov starostkou Soňou Křenovou. Ve Zruči nad Sázavou je přivítal starosta Martin Hujer. V obci Zbraslavice pohovořili se zdejším starostou Ondřejem Havlovicem a v Červených Janovicích s Miroslavem Ptáčkem.

Starosta města Kutná Hora Josef Viktora přijal vedení policie na kutnohorské radnici společně se svým nově zvoleným místostarostou Vítem Šnajdrem a nově zvolenou místostarostkou Silvií Doušovou.

Blanku Matějů dále přivítala v kanceláři Okresního soudu Kutná Hora vedoucí Středočeského kraje Probační a mediační služby Eva Filipová spolu s vedoucí střediska PMS Kutná Hora Janou Múdrou. Ve své pracovně Úřadu práce Kutná Hora přivítala Matějů ředitelka zdejšího kontaktního pracoviště Iva Pospíšilová společně s Václavem Kašem, vedoucím oddělení trhu práce.

Při těchto setkáních Blanka Matějů poskytla informace o bezpečnostní situaci v jednotlivých teritoriích a došlo i na jednotlivé připomínky a náměty, zejména pak poděkovali za dosavadní spolupráci a vstřícnost. Závěrem setkání nechyběla vzájemná přání mnoha úspěchů v práci ale i osobním životě a hodně zdraví v nadcházejícím roce 2019.