Květná neděle je křesťanský pohyblivý svátek, který připadá na neděli před Velikonocemi. Svátek připomíná Ježíšův triumfální vjezd do Jeruzaléma a otevírá Svatý týden, ve kterém si křesťané téměř všech vyznání připomínají poslední týden Ježíšova pozemského života, jeho smrt na kříži a vzkříšení. Svatý týden začíná Květnou nedělí a končí Velikonocemi (nedělí Vzkříšení). Některé dny Svatého týdne jsou označeny zvláštním přívlastkem: Škaredá středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota.