Škola na svou opravu čekala dlouho. V roce 1993 byla provedena částečná rekonstrukce školní budovy. Základní škola měla tehdy dvě třídy (1. 4. postupný ročník) a v přízemí byla od ledna roku 1994 rekonstrukcí školníkova bytu zřízena jedna třída mateřské školy. Od roku 2010 probíhala v křesetické škole velká rekonstrukce. Celá akce byla ukončena v roce 2015, a to zateplením celé budovy. Rekonstrukce, která trvala pět let, se týkala rozšíření budovy, ve které došlo k přístavbě. V přízemí budovy se rozšířila herna mateřské školy, vzniklo nové zázemí školní výdejny, jídelna pro žáky základní školy i školní družina. V prvním patře došlo k rozšíření tělocvičny s koutem na tělocvičné nářadí. Dále vznikla i nová učebna, kterou je jazyková třída a sborovna pro učitele. K rekonstrukci školní budovy pomohly z velké části dotace z Fondu Středočeského kraje Fond rozvoje obcí a měst, a to ve výši 4 592 658 korun. Tyto peníze byly konkrétně použity na rekonstrukci a přístavbu školy. S pomocí dotace ze Státního fondu pro životní prostředí ČR Operační program Životního prostředí došlo k zateplení školy. Tato dotace byla v celkové výši 723 149 korun. V Křeseticích dofinancovali zbytek oprav ze svých vlastních zdrojů, které byly v celkové částce 3 133 387 korun.

Tato krásná, zrekonstruovaná budova nyní zdobí Křesetice a může do ní docházet až 58 dětí, z toho 38 dětí do školy a 20 do mateřské školy. „Díky dotacím, které jsme obdrželi, jsme se mohli pustit do takového rozsáhlého projektu, který nám pomohl zachovat a zkrášlit naši školu, na kterou jsme pyšní," řekla starostka Křesetic Marie Jirků.

Historie školy v Křeseticích

Kazatel chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře páter František Švenda, v zápisech praví, že škola v obci byla již ve 12. století, ovšem konkrétní údaje o jeho tvrzení nebyly předloženy. Původně stála škola v místech, kde stával rozdělený selský statek (č.p. 65 a č.p. 66) zvaný Markův statek. Ke Křeseticům byly „přiškoleny" obce Úmonín, Hájek, Chrást, Krupá a Bykánec. Od 1. 1. 1912, kdy byla otevřena nová škola v Úmoníně odpadly pak obce Úmonín a Hájek. Od roku 1707 se objevují o křesetické škole zprávy určitější. V roce 1783 měly Křesetice budovu školy velmi špatnou. Biskup královéhradecký Hay po vizitaci referoval císaři Josefu II., že budova školní je na spadnutí a velice bídná a že jest se obávat, aby v tomto místě velice potřebný vyučovací ústav docela nezašel. V roce 1788 se stala náprava. Tenkrát vedla správu velkostatku křesetického „Pražská administrace zemských statků Náboženského fondu" a ta pro 123 schopných žáků postavila nákladem 2.000 zlatých nynější školní budovu, zřídila v ní jednu třídu a svěřila ji učiteli Antonínu Kautskému, ten využíval také školní byt až do roku 1813. V roce 1830 byla škola rozšířena o druhou třídu a v roce 1882 o třídu třetí, kde nákladem 5.000 zlatých obec Křesetice provedla přístavbu školy podle plánů stavitele Josefa Vepřka z Malešova. Od roku 1891 byla škola čtyř třídní.