Fungovat totiž začne nový program veřejné služby, který umožní městům zaměstnávat občany, kteří se nachází v hmotné nouzi. Doplní tak často využívaný institut veřejně prospěšných prací.

Podstata této novinky ministerstva práce a sociálních věcí spočívá podle slov Dagmar Novotné z kutnohorského městského úřadu v tom, že lidé, kteří se zapojí do prací veřejné služby pro město, opět získají nárok na dávku v hmotné nouzi v její plné výši. „V případě, že by někomu již mělo být od dalšího měsíce poskytováno pouze existenční minimum ve výši dva tisíce dvě stě korun, bude mu nabídnuto, že by mohl pracovat ve veřejné službě. Pokud se rozhodne, že ano, potom získá opět nárok na dávku hmotné nouze v její plné výši a další bonifikace. Bylo by za ně například hrazeno pojistné, či dostanou příspěvek na dopravu,“ upřesnila Novotná. Záležet bude na dobrovolném rozhodnutí, každého člověka, zda se do programu zapojí, či nikoliv.
A nemusí se přitom vůbec jednat pouze o občany s trvalým bydlištěm v Kutné Hoře. „Veřejná služba není vázána na trvalý pobyt. Dávky může dotyčný pobírat v jiném městě, než bude místo jeho pracoviště,“ dodala Novotná.

Podle starosty Kutné Hory Ivo Šalátka by touto formou mohlo město získat až šest desítek nových pracovníků, přičemž by byli zapojeni zejména do běžné péče o veřejná prostranství. „Věříme tomu, že odvedou velký kus práce. Ať už se jedná o sekání trávy, či úklid,“ podotkl starosta Šalátek.