Jejich sezona začíná s koncem období vegetačního klidu. Většina takto zapojených nezaměstnaných totiž vypomůže s péčí o veřejnou zeleň a s úklidem obecních prostranství. „Na veřejně prospěšné práce přispívá úřad práce. Minimální hrubá mzda, kterou takto zaměstnaní lidé dostanou, činí osm tisíc korun za sto sedmdesát odpracovaných hodin měsíčně,“ upřesnil ředitel kutnohorského úřadu práce Václav Kaše.

A obce si na tuto službu nemohou stěžovat. „V letošním roce zaměstnáme pět lidí. Využíváme je hlavně na údržbu zeleně a úklid komunikací,“ poznamenal starosta Zbraslavic Ondřej Havlovic s tím, že stejně jako v jiných obcích jsou pracovní místa vytvářena zejména pro nezaměstnané s trvalým bydlištěm v obci.

Podle slov ředitele Úřadu práce v Kutné Hoře Václava Kaše musí lidé, kteří mají o tento typ přechodného zaměstnání zájem, splňovat několik kritérií. „Mezi podmínky patří evidence na úřadu práce delší než pět měsíců, věk nad padesát let, zdravotní omezení a mladí lidé do dvaceti let bez kvalifikace,“ doplnil Kaše.

Největší města v regionu bude v létě opečovávat od patnácti do dvaceti veřejně prospěšných pracovníků. V Kutné Hoře od 1. května nastoupí podle vyjádření Jany Lehetové z personálního oddělení městského úřadu deset lidí v Kutné Hoře a pět v městské části Neškaredice. O práci nebude nouze ani v Čáslavi. Podle místostarosty Jaromíra Strnada se počty veřejně prospěšných pracovníků pohybují každým rokem od patnácti do dvaceti lidí.