Přestože Římskokatolická farnost – Sedlec nedávno ze svých prostředků dokončila rekonstrukci zdejšího infocentra a financuje i postupnou obnovou zdejší kostnice, jejíž náklady se vyšplhaly už na 44 milionů korun, mnozí zastupitelé to vnímají jinak.

Vadí jim prodej církevní instituci a dokonce se domnívají, že toalety jsou dobrý byznys. „Myslím si, že bychom záchodky prodávat neměli. Měli bychom je zrekonstruovat a provozovat byznysově jako město. Tím, že jsou tam fronty, tak je to obrovský byznys,“ uvedl Martin Starý (Město pro lidi).

Ředitelka organizační složky farnosti zdůraznila, že veřejné WC výdělečné není a fronty se tvoří právě proto, že kapacita neodpovídá množství turistů, kteří navštíví kostnici a sedleckou katedrálu.

„Od města jsem sice dostali na provoz toalet příspěvek 250 tisíc korun, zároveň jsme ale měli ve smlouvě, že smíme vybírat pouze pětikorunu. Všechny ostatní náklady včetně personálních, jsme hradili z našich prostředků,“ řekla Krejčí a dodala, že vybrané prostředky ze vstupného do kostnice investují do její obnovy. „Kdybychom to nedělali, tak kostnice pravděpodobně spadne,“ dodala.

Zastupitelé nakonec schválili prodej formou výběrového řízení s dodatkem, že budou jimi rovněž schváleny i podmínky řízení. Mezi nimi by mělo být i to, že veřejné toalety musí v objektu zůstat zachovány. Radní Robert Otruba (KDU-ČSL) totiž upozornil na skutečnost, že mezi přihlášenými zájemci jsou i evidentní spekulanti.

Rovně prohlásil, že na provozování veřejných toalet v Sedlci se vydělat nedá. „Farnost to chápe jako službu veřejnosti,“ podotkl.

Ačkoliv ředitelku organizační složky sedlecké farnosti postoj některých zastupitelů překvapil, chápe, že se jedná o důležité rozhodnutí a zastupitelé mají právo ptát se na všechny potřebné informace k tomu, aby mohli udělat rozhodnutí správné.

„Pro nás je důležité, že město chápe potřebu zachovat v prostorách Zámecké ulice veřejné toalety. Bylo jasně řečeno, že nejdůležitější je v soutěži záměr, což nás těší, tím pádem máme garanci toho, že ať už výběrové řízení dopadne jakkoliv, služba bude v Sedlci zachovaná a zmodernizovaná,“ okomentovala rozhodnutí zastupitelů Radka Krejčí.