Slavnostním večerem provázel Martin Dejdar. "Je mi velkou ctí, že se můžu podílet na tak záslužné akci jako je Koncert pro svatovítské varhany. Varhany mě fascinují již od dětství, a stejně tak mne fascinuje i Svatovítská katedrála. Vzbuzuje ve mně respekt k minulosti, respekt k lidskému nadání a šikovnosti,“ řekl moderátor večera Martin Dejdar.

Sbírka, která má zajistit katedrále sv. Víta plnohodnotné varhany, byla spuštěna v loňském roce a navazuje na historickou tradici, v níž veřejnost finančně pomáhala významným kulturním institucím. Do dnešního dne se podařilo vybrat téměř devadesát procent potřebných prostředků, tedy bezmála šestašedesát milionů korun. Do cílové částky tak schází devět milionů.

Do národní sbírky pro svatovítské varhany se rovněž zapojily obě kutnohorské farnosti a Římskokatolická farnost Kolín společným projektem Katedrály pomáhají katedrále. Právě v těchto městech se totiž nacházejí tři ze čtyři katedrál na území naší republiky: kromě pražského sv. Víta je to Kolín s chrámem sv. Bartoloměje a Kutná Hora s chrámem sv. Barbory a katedrálou Nanebevzetí Panny Marie.

Od září se tam konaly benefiční koncerty, jejichž výtěžek poputuje právě na nové svatovítské varhany. Závěrečný slavnostní benefiční koncert se uskuteční 3. prosince od 18 hodin v chrámu sv. Barbory. Účast přislíbil i kardinál Dominik Duka, arcibiskup pražský.