Návrh je podle prezidenta ČNK ICOMOS Václava Girsy v rozporu s doporučením UNESCO o historické městské krajině, stejně jako s dalšími mezinárodními dokumenty. „Apelujeme na zúčastněné strany, aby si uvědomily unikátní hodnoty lokality v Malíně, nacházející se v těsné blízkosti statku Světového dědictví UNESCO. Předložený záměr s těmito hodnotami není v souladu a nijak je neobohacuje,“ uvedl prezident v tiskové zprávě zaslané redakci Deníku. Podle komitétu má projekt moderního Malína závažné nedostatky a nerespektuje historickou urbanistickou strukturu někdejší vesnice, která je dodnes relativně dobře dochovaná.

Přínos výstavby je více než diskutabilní

„Ignoruje pohledové souvislosti s historickými dominantami městské památkové rezervace Kutná Hora, Sedlce a krajinnými dominantami, stejně jako blízkost kulturní krajiny kolem zámků Nové Dvory a Kačina a jakékoli další historické a archeologické stopy,” vysvětluje viceprezident ČNK a člen mezinárodních vědeckých výborů ICOMOS Martin Horáček.

Historické centrum Kutné Hory s chrámem sv. Barbory a katedrálou Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci je od roku zařazeno na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO:

Zdroj: Youtube

Jak dále řekl, samotný přínos výstavby je pro místní obyvatele a jejich život víc než diskutabilní už jen proto, že v místě není dostatečná infrastruktura. Na to ostatně od samého začátku upozorňují i sami obyvatelé Malína, kteří tam tak masivní výstavbu, navíc ještě s třináctipatrovými věžáky, nechtějí.

Petici už podepsalo přes 1900 lidí

Protestní petici proti výstavbě už podepsalo přes 1900 lidí. „Jsme rádi, že nezávislá organizace s mezinárodní působností potvrdila náš názor a jasně vyjádřila silný nesouhlas s tímto záměrem. Těší nás to o to víc, že ICOMOS nikdo nemůže označit za podjatou nebo neodbornou, jak developer označuje své oponenty,“ prohlásili zástupci Osadního výboru Malín v reakci na stanovisko ČNK.

Ze zasedání kutnohorských zastupitelů v úterý 5. září 2023
Malínští se nechtějí vzdát. Sbírají podpisy na petici proti výstavbě věžáků

Současně ale varují, že pokud se projekt nepodaří zvrátit, může to nejen samosprávu, ale i Česko jako celek dostat do situace, kdy bude zpochybněná úroveň péče o kulturní památky ze strany Centra světového dědictví. Což ostatně potvrzuje i sama ČNK.

Věžáky se zcela vymykají charakteru místa

Podle starosty Kutné Hory Lukáše Seiferta je vyjádření komitétu v souladu s tím, před čím varuje i městský architekt Petr Janoš. „Bytové domy budou nejvyššími budovami v Kutné Hoře. Zcela se vymykají charakteru místní části Malín, ale i ostatním částem města. Navržená zástavba nijak nenavazuje na prostorový, urbanistický ani historický kontext místa a města,“ tvrdí Petr Janoš.

Mimořádné zasedání kutnohorského zastupitelstva v úterý 25. července 2023.
Nová čtvrť v Malíně: Developer najal největší právní kancelář v zemi

Společnost Marlo, která s novináři komunikuje prostřednictvím právní kanceláře Frank Bolt se k postoji ČNK nejspíš vyjádří, jak Deníku sdělil právník David Povolný. Zatím tak ale neučinila.

Podle developera bude stavba pro Kutnou Horu přínosem

Každopádně generální ředitel Marlo KH Martin Louda už několikrát zopakoval, že si za projektem stojí, protože bude pro Kutnou Horu přínosem. „Díky té koncentraci do vyšších objemů a minimalizaci zastavěné plochy na požadovaných 18 procent vzniká značný rozsah rekreačních ploch a zeleně. To bydlení v parku je velmi nadstandardní,“ řekl autor studie a vedoucí architekt studia Vyšehrad ateliér Jiří Smolík.

Český národní komitét ICOMOS je součástí Mezinárodní rady památek a sídel. Mezinárodní rada památek a sídel (International Council on Monuments and Sites) je mezinárodní nevládní organizace sídlící v Paříži. Organizace se zabývá ochranou kulturního dědictví na celosvětové úrovni. V roce 1972 ustavilo UNESCO Mezinárodní radu památek a sídel (ICOMOS) svým hlavním poradcem v otázkách kulturního dědictví.