Podle jednatele firmy Marlo Martina Loudy se ale toto tvrzení neopírá o právo a označil ho za manipulaci s veřejným míněním. „Apelujeme na zúčastněné strany, aby si uvědomily unikátní hodnoty lokality v Malíně, nacházející se v těsné blízkosti statku Světového dědictví UNESCO.

Ze zasedání kutnohorských zastupitelů v úterý 5. září 2023
Hlavní poradce UNESCO je proti věžákům v Malíně: Čtvrť neobohatí, právě naopak

Předložený záměr s těmito hodnotami není v souladu a nijak je neobohacuje,“ uvedl minulý týden v tiskové zprávě Václav Girsa, prezident ČNK ICOMOS, který je hlavním poradcem organizace UNESCO v otázkách kulturního dědictví. Podle komitétu má projekt moderního Malína závažné nedostatky a nerespektuje historickou urbanistickou strukturu někdejší vesnice, která je dodnes relativně dobře dochovaná.

Projekt je mimo ochranné pásmo

S tím ale developer nesouhlasí. Podle něj je plánovaná rezidenční čtvrť se zhruba pěti sty byty zcela mimo ochranné pásmo památky zapsané na seznam světového dědictví. V reakci na prohlášení komitétu zaslané redakci Deníku znovu připomněl, že projekt je v souladu s územním plánem a navíc v lokalitě blízko hlavního nádraží, kterou samo město označilo jako rozvojovou lokalitu pro bytové domy.

Na facebookové skupině Máme rádi Kutnou Horu se objevila část vizualizace. Diskutující návrh zkritizovali.
Vítězný návrh Nových mlýnů představí developer veřejnosti. O termínu se jedná

„Po konzultacích s odborníky na památkovou ochranu musíme konstatovat, že vyjádření ICOMOS není z hlediska ochrany kulturních a památkových hodnot právně ani věcně relevantní a připomíná spíše začátek mediální kampaně, což je u tak vážené instituce překvapující,“ píše Martin Louda v dopise adresovaném mimo jiné zastupitelům města. Argumentuje zejména tím, že podle oslovených odborníků na památkovou ochranu se nová čtvrť nenachází na území statku světového dědictví UNESCO (historické centrum města s chrámem svaté Barbory a katedrálou Nanebevzetí Panny Marie) a není ani součástí jejího ochranného pásma.

Z Čajování na Kačině 22. října 2022.
Víkendové tipy: Čajování na Kačině, Dýňobraní v Březové, strašidla ve Zruči

"Prohlášení ICOMOS je podle námi oslovených odborníků názorem, který se neopírá o právo. Jde o zcela nepřiměřenou a v zásadě nezákonnou snahu přenášet požadavky na památkově chráněná území dle českého památkového zákona či mezinárodních úmluv o památkách světového dědictví UNESCO i na volné a takto nijak nechráněné úseky krajiny,“ uvedl Martin Louda s tím, že takový názor může národní komitét sice svobodně projevit, bez vazby na jakákoliv platná právní pravidla jde ale o manipulaci s veřejným míněním. Pro tvrzení národního komitétu, že „hodnoty lokality v obci Malíně jsou unikátní“, pak podle jeho slov chybí argumenty a jde tak o silný výrok, kterému žádný dosavadní vývoj v územní památkové ochraně neodpovídá.