Nejprve si děti zasoutěžily a zatancovaly pod vedením dvou veselých čertic. V nejlepším zhaslo světlo a nastalo peklo. A to doslova. Strašidelnost skvěle nalíčených čertů jen podtrhlo ponuré červené osvětlení a kouř. Děti se jim pak musely zpovídat ze svých hříchů.

Ať byly hodně nebo méně zlobivé, stejně nakonec skončily v kotli. Ne za trest, ale aby v něm zapózovaly s čerty pro fotografování. Na závěr přerušil řádění dětí s čerty příchod Mikuláše s andělem, kteří dětem rozdali nadílku.