Pořadatelé byli na tradiční ranní nával na startu dobře připraveni. Účastníci se mohli po registraci posilnit na cestu kávou, čajem nebo dršťkovou polévkou. Velký zájem byl tradičně o zákusky z cukrárny pod širým nebem. Podobná nabídka občerstvení byla připravena i v kontrolním bodě na Škvárovně.

Pro letošní ročník připravili pořadatelé celkem 15 tras pro pěší v délkách od 11 do 65 kilometrů. Jednu z těchto tras si také mohli vybrat i účastníci běžeckého závodu. Cyklotrasy měřily od 40 do 200 kilometrů, podle vlastního výběru, a to na všechny světové strany.

Na všechny, kteří dokončili podzimní procházku krásným okolím Kutné Hory, čekala v cíli jako každý rok klobása s pravým Malínským křenem.