„Radě města jako hodnotící komisi byly předloženy přihlášky do výběrového řízení na prodej veřejných toalet v Sedlci. V současné době probíhá vyhodnocování podaných nabídek. K výběru vítěze výběrového řízení by mělo dojít na příštím zasedání Rady,“ uvedla vedoucí Odboru kancelář tajemníka Adéla Kloudová.

Výběr radních budou pak ještě muset odsouhlasit městští zastupitelé. Posuzovaná kritéria budou dvě: záměr a cena. „S ohledem na to, že u předložených nabídek v zapečetěné obálce nebylo možné předem potvrdit jejich úplnost a správnost, pověřila rada města Odbor správy majetku ověřením splnění podmínek u nezávislé organizace nebo právníka, který se věnuje problematice posuzování výběrových řízení,“ dodala Kloudová.

O koupi veřejných toalet projevila zájem nejprve Římskokatolická farnost v Sedlci, město se ale prodej nakonec rozhodlo řešit formou výběrového řízení.