Obcí, které by chtěly na Vlačice navázat, nebo už dokonce navázaly, je ale více.

Autorem znaku a vlajky pro Vlačice je heraldik a vexilolog Jan Tejkal, kterého oslovilo obecní zastupitelstvo. „Pátral jsem v řadě archivních materiálů po tom, zda obec někdy v minulosti znak přece jen neměla. Zjistil jsem, že ne, a tak jsem panu Trejkalovi předložil několik aktuálních návrhů," řekl starosta Petr Mužátko. Návrhů bylo celkem dvanáct. Z těch zastupitelstvo posléze vybralo sedm, které byly předloženy obyvatelům Vlačic. Ti pak v rámci ankety rozhodli o vítězi.

Celý proces od zpracování návrhu, podání žádosti na Podvýbor pro heraldiku a vexilologii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, po jeho schválení a slavnostní předání trval zhruba jeden rok. „Podvýbor naši žádost schválil loni v listopadu. Slavnostně jsem obecní symboly převzal teď v březnu," dodal Mužátko.

Vlačice ale nejsou jedinou obcí na Kutnohorsku, která v minulých dnech získala právo užívat obecní symboly. Mezi pětadvaceti obcemi z celé České republiky dekret o udělení obecních symbolů, tedy vlajky nebo znaku, převzaly také Vodranty. Dekret za obec v Poslanecké sněmovně převzal místostarosta obce Radek Šťastný. Autorem obecních symbolů je heraldik Miroslav Pavlů, který je mimo jiné podepsán i pod obecními symboly obcí Církvice, Hlízov, nebo Svatý Mikuláš.

Vytváření symbolů

„Při tvorbě návrhu znaku a vlajky jsem vycházel z historických a geografických motivů a především z názvů obou historických částí obce, jimiž jsou Vlačice a Výčapy. Symbol, který vyjadřuje název nositele, se v heraldice nazývá mluvící znamení," uvedl autor obecních symbolů Vlačic Jan Tejkal. Znak obsahuje několik tak zvaných figur. Figura polních brán představuje mluvící znamení Vlačic, jejichž jméno je v místní tradici vykládáno jako odvozené od vláčení coby tradiční polní práce historicky zemědělské obce. Figura čápa je mluvícím znamením Výčap a současně symbolem někdejších místních rybníků, mokřin, luk a řeky Doubravy. Vlajka obce opakuje všechny znakové figury.

Prezentace

Nad vlastní vlajkou nyní uvažují i v Chotusicích. „V současné době jsme na zastupitelstvu schválili podání žádosti," potvrdila starostka Ludmila Zimová Lehetová. Zároveň dodala, že motivací pro získání vlajky byla snaha o zdůraznění historie obce. „Chceme, aby po nás něco zůstalo. Znak máme již od sedmnáctého století. Byl přidělen za císaře Rudolfa II. Vlajku ale obec zatím nemá, tak jsme se rozhodli, že podáme žádost na příslušný orgán. Chtěli jsme se posunout někam dál a také je to samozřejmě dobrá prezentace obce," dodala starostka. Budoucí vlajka Chotusic by měla obsahovat stejnou symboliku, jakou má obce na znaku. Starostka Chotusic vnímá, že obce mají v současnosti o symboly zájem. „Podvýbor, který to schvaluje, zasedá několikrát do roka, ale nyní mívají i mimořádná zasedání, protože těch žádostí je prý velmi mnoho," poznamenala.

Města a vlajky

Města na Kutnohorsku své vlajky mají. Jsou na nich vidět obrysy měst, rostliny i postavy. Zajímavý původ má vlajka v Kutné Hoře „Vznikla v devadesátých letech a návrh dělal Jiří Louda, který vytvářel i návrh současného českého státního znaku," uvedl starosta Kutné Hory Martin Starý. Svou vlastní vlajku i znak má i městys Kácov. „Znak máme již od 14. století. Vychází ze znaku dvou rodů, které vlastnily zámek a ve znaku měli bílé lekno. Červené lekno pochází z dob 16. století, kdy v Kácově vládli Čejkové z Olbramovic. Vlajku, vycházející vzhledem z obecního znaku, máme od roku 2007," uvedla starostka Soňa Křenová.