K názoru Andreje Babiše se vyjádřil krajský radní pro oblast životního prostředí a zemědělství a zároveň kutnohorský opoziční zastupitel Ivo Šanc (ŠANCE). Podle něj se jedná o úplný nesmysl.

„Znamenalo by to popření demokracie a návrat do minulých dob, kde by se takovéto paralely našly,“ řekl Ivo Šanc. Podle něj by na to mohl přistoupit jen někdo s jednodušším uvažováním. „Chraň bůh, aby něco takového nastalo,“ dodal. Myslí si, že je lepší, když se zastupitelé hádají. Nesmí totiž chybět debata, jinak je to podle něj špatně.

„Když jsem nastupoval před čtrnácti lety na radnici, tak jsem řekl, že je potřeba město řídit jako firmu,“ řekl čáslavský starosta a senátor Jaromír Strnad. Mluví se také o přímé volbě starosty. „Zdá se mi to jako dobrá myšlenka, ale jak ji zrealizovat? Byly by potřeba legislativní změny,“ dodal. Jednoduché je to podle něj říci, těžší už ale případně uvést do praxe.

S Babišovým nápadem nesouhlasí ani čáslavský zastupitel Filip Jerie (SNK ED).

„Myslím si, že je to popření demokratického systému. Máme zde parlamentní demokracii, a proto by měla být dodržována i v nižších politických vrstvách,“ řekl Filip Jerie. 

Jiřího Havlíčka (ČSSD), který je ministrem průmyslu a čáslavským zastupitelem nápady Andreje Babiše příliš nezajímají.

„Náš stát je založen na demokratických principech a rozhodování kolektivních orgánů, jako je například zastupitelstvo města, jehož složení tak odráží vůli a zájmy občanů vyjádřené ve volbách,“ řekl v úvodu Jiří Havlíček. Podle něj je takto zajištěna i pestrost politické prezentace, ať jde o město, kraj nebo stát. „Pokud by měl o všech věcech rozhodovat pouze jen jeden člověk, jak by si asi přál Andrej Babiš, určitě by to pro úroveň demokracie v naší zemi nebylo dobré,“ dodal. Podle něj i starosta potřebuje pro své rozhodování zpětnou vazbu, kterou mu nepochybně zastupitelstvo může dát.

K názoru Andreje Babiše se vyjádřil i starosta Kutné Hory Martin Starý (ZMĚNA). „Pohled na řízení města a firmy nejde srovnávat. Kdybychom byli firmou, uzavřeli bychom vše, co nám prodělává, tedy bazén, kino, divadlo a další. To si ale město nemůže dovolit,“ řekl Martin Starý.

Ten si také nedokáže představit, že by ve městě rozhodoval pouze jeden člověk. „Naše zastupitelstvo se skládá z 27 lidí. Možná je to málo, možná moc. Jde ale o to, aby tam byli lidé, kterým jde hlavně o dobro města. Je tam pluralita názorů a vnitřní kontrola,“ dodal kutnohorský starosta.

Markéta Čapková (ANO) z čáslavského zastupitelstva neslyšela výrok osobně a zná jej pouze z článků v tisku. „Můj názor je takový, že se každé zodpovědné vedení firmy snaží docílit v rámci právního rámce její prosperity. Pokud je město vedeno jako zodpovědně řízená firma, a výsledkem je efektivní hospodaření při zachování všech přirozených i legislativně zakotvených funkcí obce, nemám k takovému vedení výhrad,“ řekla.

Co se týče návrhu rušení zastupitelstev, je vzhledem k tradici politické plurality pro zachování současného stavu.