Vyhrocenému závěru mimořádného jednání zastupitelstva předcházela pracovní schůzka za zavřenými dveřmi, kde právní zástupce města v záležitostech spojených s insolvenčním řízením vůči městské společnosti Nemocnice Kutná Hora s.r.o. Pavel Bezouška seznámil politiky se svou strategií obhajoby.

Nemocnice Kutná Hora, jako bývalý provozovatel nemocničního zařízení převedeného v loňském roce do vlastnictví kraje se nyní nachází v insolvenčním řízení. Výše závazků společnosti přesahuje osmdesát milionů korun. Dluhy vznikly během provozování kutnohorské nemocnice a město se necítí odpovědno dané závazky uhradit. Insolvenční správce však dospěl k závěru, že město za dluhy a neschopnost společnosti své závazky splácet odpovědnost nese a celý spor zřejmě skončí u soudu. Návrh insolvenčního správce na mimosoudní vyrovnání přitom právě dnes zastupitelé odmítli. Městskému rozpočtu tak nadále hrozí finanční újma v řádu desítek milionů korun. (Další informace naleznete zde.)

A právě v této souvislosti se rozhodl oznámit svou rezignaci radní Vladimír Košárek. „I vzhledem k dnešnímu průběhu zastupitelstva, kdy dodavatelé z řad místních živnostníků a podnikatelů mají vložené peníze v rámci insolventního řízení a možná i nedobytné peníze. To se mi nelíbí, a protože toto zastupitelstvo vyjádřilo svým hlasováním jednoznačnou vůli nesměrovat jednání ke smíru, ale řešit to soudní cestou, tak v této chvíli oznamuji, že rezignuji na post radního města,“ oznámil Košárek. „Určitě k radosti mnohých kolegů a představitelů města. Nicméně nechci být nikdy a nijak spojován s tím, jak se Město Kutná Hora zachovalo vůči těmto živnostníkům, rozpočtu a k celkovému převodu nemocnice,“ dodal radní města.

Svou roli zřejmě sehrály i události v kutnohorské organizaci ODS, kdy právě přípravné sdružení Vladimíra Košárka neuspělo a nezískalo od Výkonné rady licenci potřebnou k založení nového místního sdružení. (Více informací naleznete zde.) Tento fakt se odrazil zejména v ostré výměně názorů se starostou města a členem nového sdružení ODS Ivo Šalátkem. Právě jeho totiž označil za osobu politicky odpovědnou za problémy, které uskutečněný převod nemocnice nyní pronásledují.

„Tak je vidět, že se volby blíží a bývalý kolega z ODS si tady přihřívá svoji polívku. Nikoliv vedení města, ale toto zastupitelstvo rozhodlo o převodu nemocnice, nikoliv rada nebo vedení. Nesměřujte k občanům tyto vaše předvolební agitky. Hovořte střízlivě, normálně a pravdivě. Vždy se rozhodovalo na tomto fóru a to většinovým způsobem,“ reagoval na Košárkova slova starosta Ivo Šalátek.

Vladimír Košárek vzápětí na to oznámil své rozhodnutí v komunální politice prozatím skončit. „Chci veřejně prohlásit, že nehodlám kandidovat do zastupitelstva. To co tady říkám nejsou žádné politické hrátky nebo agitky,“ konstatoval Košárek.