PhDr. Vladislav Razím vystudoval Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor historie a pomocné vědy historické. V rámci postgraduálního studia na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy se zaměřil na studium památkové péče a dějin umění. Jeho celoživotní specializací je období středověku. Působí ve státní památkové péči, především v oboru průzkumů a dokumentace historických staveb, specializuje se na středověká městská opevnění a hrady.

Historické hradební pásmo je ozdobou Čáslavi a bude to tak i v dalších letech, protože v současnosti probíhají rozsáhlé opravy poškozených úseků. A právě během opravy je nejvhodnější doba na podrobný výklad o hradbách, zvláště od specialisty v oblasti průzkumů a dokumentace historických stavebních konstrukcí, zejména torzálních. Však také jedna z účastnic prohlídky, Květa Kratochvílová, akci zhodnotila: „Dnešní procházka po čáslavských středověkých hradbách s komentovaným výkladem doktora Razíma byla příjemná, dozvěděli jsme se hodně zajímavostí. A navíc, bylo krásné jarní počasí.“

Vladimír Havlíček