V současné době jsou nejbolavějším místem úřadu netěsnící okna. „Jsou ve velmi špatném stavu. V létě už jsme ani pořádně nevětrali, protože byla shnilá," poznamenal starosta Stanislav Pavlas. Dalším problémem je nevyhovující topení. V budově jsou totiž stará, přibližně třicetiletá, akumulační kamna. „Chtěli bychom udělat celé nové ústřední topení na plyn, takže s klasickým kondenzačním kotlem a radiátory," uvedl starosta.

Obec chtěla původně na tuto rozsáhlou rekonstrukci zažádat o dotaci. Na posledním zasedání zastupitelstva se však rozhodli, že budou celou akci financovat pouze ze svých zdrojů a o finanční podporu formou dotace nepožádají. Aktuálně je již vypracovaná projektová dokumentace, která počítá s náklady přibližně 1.750.000 korun. Starosta Vlkanče Stanislav Pavlas uvedl, že by se s opravou mohlo začít ještě v letošním roce. V nejbližších měsících bude vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavebních prací. Celá akce pak bude rozdělena na tři etapy, které se v ideálním scénáři uskuteční do tří let.

V první etapě, kterou by ve Vlkanči zahájili letos, dojde k výměně oken a dveří. „Pokud by zbyl dostatek finančních prostředků, tak bychom mohli už letos vyměnit kromě oken i topení," dodal starosta Pavlas.