Soutěž napomáhá propagovat obnovu venkova a současně přináší řadu příkladů dobré praxe inspirující další vesnice k realizaci vlastních programů obnovy.
„Do soutěže jsme se přihlásili poprvé,“ předeslal starosta obce Vlkaneč Stanislav Pavlas. Za získání stuhy by vesnice měla dostat částku 400 000 korun. „Peníze zřejmě půjdou na dokončení kanalizace, která je nyní prioritou obce,“ uvedl starosta s tím, že o tom ještě bude rozhodovat zastupitelstvo. „My jsme doufali, že dostaneme stuhu spíše za společenský život, poněvadž v obci Vlkaneč dělají společenská sdružení a organizace pro místní obyvatelé opravdu hodně,“ podotkl Pavlas. I přesto, že starosta předpokládal umístění v jiné oblasti, skutečnost, že vesnice získala Oranžovou stuhu za spolupráci se zemědělskými subjekty, byla příjemným překvapením. Desetičlenná komise, která rozhoduje o výsledcích soutěže dávala starostům různé otázky, na které museli odpovídat. Osmičlenná komise, která zavítala i do Vlkanče, pokládala různé dotazy, na které zástupci obce odpovídali. Na závěr se uskutečnila prohlídka obce, která trvala přes dvě hodiny. Přihlášky do soutěže Vesnice roku 2007 měly být podány do 24. března. „Měli jsme na podání přihlášky necelé tři týdny, kdy jsme na únorovém zastupitelstvu rozhodli, že do této soutěže chceme jít,“ zavzpomínal Pavlas. Hodnotí se devět bodů. „Museli jsme udělat scénář obce, kdy jsme ke každému bodu museli napsat povídání o obci na stránku,“ upřesnila zástupkyně starosty Marie Zelená s tím, že si každý vzal na starost úsek, o kterém ví co nejvíce. „Byli jsme přesvědčení, že bychom mohli uspět, protože si myslíme, že patříme mezi aktivnější vesnice,“ řekl starosta. Vesnice má vodu, plyn, dělají kanalizaci. Pozemková reforma je dokončená. Třídí odpady.

„Myslíme si, že děláme pro obec opravdu maximum,“ potvrdila Zelená. Starosta se svěřil, že do poslední chvíle tajil tuto radostnou zprávu do zasedání zastupitelstva obce, které se konalo tuto středu.

Příští rok se určitě do soutěže přihlásí znovu. Ale nejdříve musí oslavit tento velký úspěch. „Určitě nějakou oslavu uděláme a pozveme okolní starosty,“ uzavřel Pavlas. Cílem soutěže Vesnice roku je snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní tradice a zapojují se do společenského života.