Jednalo se o akci neformální, oddychovou. Anita Moravec Gard totiž v těchto dnech zažívá doslova „smršť“ nejrůznějších návštěv, konferencí, kolokvií, rozhovorů pro média, to vše v Česku i na Slovensku. A právě při prohlídce katolického kostela a synagogy, alespoň podle svých slov, si odpočinula. Zásluhu na tom měl archeolog a historik Filip Velímský, který jí prováděl a poskytl fundovaný výklad v angličtině.

A proč Anita Moravec Gard projevila zájem zrovna o tyto dvě sakrální budovy? U kostela je to jasné. Rodina Moravcova patřila k tradičním vlasteneckým a křesťanským rodinám. Provázání z židovským obyvatelstvem bylo přes sestru Františka Moravce.

| Video: Youtube

Tuto provázanost upřesnila Marta Šenkapounová, generálova praneteř: „Františkova sestra Božena měla za prvního manžela Žida Kareše. Měla velký módní salón, a aby o živnost nepřišla, dohodli se, že se naoko rozvedou.“ O tom, že vše skončilo smrtí v koncentračním a vyhlazovacím táboře, není třeba pochybovat.

| Video: Youtube

Mohlo by se říci, že „Boží mlýny melou“. Nacistům, a to nejen za sestru, vše vrátil generál Moravec i s „úroky“, když v londýnském exilu vymyslel akci Antropoid, na jejímž konci byl zlikvidovaný říšský protektor obergruppenführer SS Reinhard Heydrich.

| Video: Youtube

Anita Moravec Gard navštívila vlast svého dědečka poprvé v roce 1994 a od té doby ještě devětkrát. Ona sama říká, že nejezdí do Česka na návštěvu, ale domů. Na otázku, jaké vidí za ty roky v ČR změny, odpověděla: „Změnilo se úplně všechno. Trabanty byly nahrazeny moderními auty, domy už nejsou šedivé, ale barevné. Málo lidí umělo anglicky. Ale hlavní změna je v myšlení lidí. Především mladí jsou více otevření, optimističtí, odvážní.“