Iniciativa vzešla ze strany samotných vojáků. „Hromadné darování krve se rozmáhá a také my jsme chtěli pomoci dobré věci, potažmo obyvatelů žijícím v Čáslavi a okolí. Zároveň jsme chtěli být dobrým příkladem pro ostatní, protože bezplatné dárcovství krve je nesmírně důležité,“ doplnil Měšťák.

Transfúzní stanice Čáslav je jediným místem na okrese, kde lze darovat krev. Její základnu tvoří 3500 dobrovolných dárců, přičemž ročně je zde provedeno kolem 3000 odběrů. Dárcem krve se může stát každý zdravý člověk ve věku od 18 do 60 let s tělesnou hmotností nad 55 kilogramů, který neprodělal žádnou závažnou chorobu.

Další transfúzní stanice se nachází až za hranicemi kutnohorského regionu v Oblastní nemocnici Kolín.