Celkem 15 vojáků z povolání z 21. základny taktického letectva Čáslav tak v uplynulém týdnu zamířilo do nemocnic a sociálních zařízení po celé České republice. Jedná se o vojenské profesionály, kteří absolvovali kurz Combat Life Saver (CLS – je rozšířeným kurzem první pomoci pro vybrané vojáky).

Tito vojáci budou nyní působit jako posila pomocného personálu nemocnice v Děčíně, Ústí nad Labem a Strakonice. Zde budou vojáci pod odborným vedením zdravotnických pracovníků asistovat například při polohování pacientů a úpravy lůžka, zajištění stravy pacientům, při hygienické péči o pacienta a další péči.

Dále v současné době v čáslavské nemocnici vypomáhá devět vojáků z letecké základny na infekčním, chirurgickém a interním oddělení a oddělení pro dlouhodobě nemocné. Vojáci se podílejí na výpomoci sestrám při péči o pacienty, zabezpečují převoz pacientů na RTG, CT, UZ, na převazy či vyšetření, odváží biologický a zdravotnický materiál.

Proč vojáci absolvují kurz CLS?
Kurz CLS je speciální rozšířený kurz první pomoci pro vybrané vojáky. Takto vyškolení vojáci představují nezdravotnický personál, který provádí život zachraňující úkony jako svoji druhou funkční náplň. Hlavní výhodou CLS je, že tito vojáci jsou začleněni přímo do jednotek a jsou tudíž obvykle blízko ke zraněnému členu dané jednotky. Jsou vyškoleni k tomu, aby poskytli první pomoc do doby, než se zdravotnický personál ke zraněnému dostane. CLS je vyškolen k provádění život zachraňujících úkonů, jako je například stavění masivního krvácení, zprůchodnění a zajištění dýchacích cest či dekomprese tenzního pneumotoraxu. CLS je vlastně jakýmsi „mostem“ mezi svépomocí (první pomoc, kterou poskytuje voják sám sobě) a neodkladnou péčí poskytovanou zdravotníkem (nelékařem).