"V Kutné Hoře došlo ke změně umístění volebního okrsku číslo 1, a to v Neškaredicích, který byl přesunut z bývalé mateřské školy do nově zřízené hasičské zbrojnice. Dále došlo ke změně i u volební místnosti číslo 18, která dříve byla v bývalé MŠ Trebišovská. Z důvodu rekonstrukce budovy této mateřské školky bude nově umístěn volební okrsek číslo 18 v Základní škole T. G. Masaryka. Pro lepší orientaci je informace o čísle a názvu volebního okrsku uvedena i na obálce s volebními lístky, kterou každý volič dostane do schránky prostřednictvím České pošty do 5. října," uvedla Eva Haroková.

Někteří obyvatelé Kutné Hory si totiž ztěžovali, že ještě v pondělí volební lístky ve schránce neměli. "Povinností České pošty je zajistit doručení do 5. října 2021, což vyplývá z volebního zákona," zdůraznila Eva Haroková. Volebním zákonem je je rovněž upraven i samotný volební akt. Ten ale bude zároveň doprovázen platnými nařízeními v souvislosti s onemocněním covid-19.

"V praxi to znamená, že se volič musí prokázat při vstupu do volební místnosti platným dokladem totožnosti, což je platný občanský průkaz nebo platný cestovní pas. Ve volební místnosti bude k dispozici dezinfekce. Při prokázání totožnosti předá komisi občanský průkaz, potom poodstoupí a na vyzvání si na okamžik odloží ochranu úst. Žádná další omezení nejsou, tedy zejména není povinností voliče se prokázat například negativním testem či dokladem o očkování nebo prodělání nemoci," vysvětlila vedoucí správního odboru.

Drive-in před plaveckým stadionem

Ve středu 6. října budou moci voliči na Kutnohorsku rovněž využít drive-in volební místo. Mobilní stanoviště je zřízeno stejně jako v loňských volbách na parkovišti u plaveckého bazénu v ulici Čáslavská, a to pro celý okres Kutná Hora. Odvolit zde ale mohou jen ti, kteří jsou v karanténě nebo izolaci v kvůli covidu.

"Zároveň volič musí přijet k volebnímu stanovišti silničním motorovým vozidlem (nemusí ho řídit). Volič je po celou dobu v motorovém vozidle, kontakt s voličem bude zprostředkovávat člen komise pro hlasování," dodala Eva Haroková k drive-in způsobu hlasování.