Voličů v okrsku č. 2 v Chlístovicích se nové hlasování nedotkne. Soud totiž neshledal žádné důvody k tomu, aby volby zneplatnil také tady. Okrsek č. 1 je ale zcela jiný případ. Podle soudu zde nezákonnost dosáhla takové intenzity, že zatemnila průběh hlasování a výrazně zpochybnila výsledek hlasování.

A to především proto, že k uvedenému nezákonnému jednání došlo přinejmenším s vědomím členek okrskové volební komise, které zajišťovaly výkon volebního práva prostřednictvím přenosné volební schránky. Právě manipulace s volební schránkou byla hlavním důvodem stížnosti ke Krajskému soudu v Praze.

Podle ní členky okrskové volební komise, které jely k voličům s přenosnou volební schránkou, nejenže nabízely hlasování občanům, kteří o tuto službu vůbec nepožádali, po návratu navíc měly tvrdit, že volili i občané, kteří v obci vůbec nežijí. Dokonce se v seznamu voličů objevila i žena, která již zemřela či v něm byla uvedena členka okrskové volební komise, u které by tak bylo nelogické, jak sama potvrdila, aby o tento způsob hlasování požádala.

„Soud nemá na základě provedeného dokazování pochyb o tom, že v průběhu hlasování v okrskové volební komisi č. 1 došlo k neoprávněné manipulaci s volebními lístky, a to v okamžiku, kdy dvě členky okrskové volební komise zajišťovaly hlasování do přenosné volební schránky. K manipulaci došlo tak, že bylo hlasováno i za občany, kteří si volbu prostřednictvím přenosné schránky nevyžádali. O skutečnosti, že k manipulaci s volebními lístky, resp. k výkonu hlasovacího práva v zastoupení došlo s vědomím těchto dvou členek komise, svědčí i to, že bylo dodatečně vytvářeno více verzí vyplněných seznamů voličů, které měly zakrýt to, že bylo hlasováno i za občany, kteří se zjevně dlouhodobě v obci nezdržují a v podstatě je není možné ani kontaktovat,“ stojí v odůvodnění soudu.

Podivné chování starosty

Korunu všemu měl nasadit dosavadní starosta Chlístovic Jaroslav Douda (KSČM), jehož strana volby vyhrála, když v neděli po volbách objížděl občany a chtěl, aby podepsali prohlášení, že byli volit, ačkoliv tomu tak nebylo. „Svědkyně před soudem uvedla, že se voleb nezúčastnila, a dále, že se u ní stavoval starosta obce a původně po ní chtěl, aby podepsala prohlášení, že u voleb byla,“ stojí v odůvodnění usnesení soudu s tím, že podobně vypověděli i další svědci.

„Zatím nemám v ruce žádnou oficiální zprávu od krajského soudu. V tuto chvíli nemá cenu komentovat věci komentovat,“ uvedl na dotaz k situaci ohledně zmanipulovaných voleb Jaroslav Douda.

K zmanipulovaným volbám se vyjádřil také kandidát za Rozvoj pro všechny vesnice. "Nastalá situace je velmi nepříjemná, na nové zastupitelstvo čekají  výzvy v podobě projednávání rozpočtu, budování kanalizace a vodovodu i potřeby nově otevřené mateřské školky, tímto se vše nepříjemně zdrží," uvedl Ondřej Kruliš.

Podle něj je ale v ořádku, že pokud se prokázalo, že výsledek voleb byl výrazně zatemněn, dojde k nové řádné volbě.  "K podvodu s volební urnou se vyjadřovat nebudu, to je věcí kriminální Policie, jak věc uzavře. Za mne si nedokážu představit, že by tyto osoby nadále pro obec pracovali," uzavřel Kruliš.