Strana – počet hlasů – hlasy v procentech

Česká strana sociálně demokratická (ČSSD) – 139 564 – 35.16

Občanská demokratická strana (ODS) – 130 242 – 32.81

Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) – 54 594 – 13.75

Nezávislí starostové pro kraj (NSK) – 22 767 – 5.73

strana – pořadí – příjmení, jméno, tituly – věk – počet hlasů – počet v %

1 KSČM 1 Vondrášek Josef Ing. 58 KSČM BEZPP 2 845 5.21 1

1 KSČM 2 Milata Zdeněk Mgr. 28 KSČM KSČM 1 642 3.00 2

1 KSČM 3 Fialová Jiřina 58 KSČM KSČM 1 418 2.59 3

1 KSČM 4 Kudrna Luboš MVDr. 47 KSČM KSČM 1 199 2.19 4

1 KSČM 5 Hubený Pavel 54 KSČM KSČM 820 1.50 5

1 KSČM 6 Nekovářová Zuzana 45 KSČM BEZPP 554 1.01 6

1 KSČM 7 Hajleková Zdeňka Ing. 49 KSČM KSČM 865 1.58 7

1 KSČM 8 Jetenský Pavel Ing. 55 KSČM KSČM 903 1.65 8

1 KSČM 9 Svoboda Jiří RSDr. 56 KSČM KSČM 902 1.65 9

1 KSČM 10 Cinka Ivan Mgr. 51 KSČM KSČM 680 1.24 10

9 „NSK“ 1 Jeništa Luděk Mgr. 47 „NSK“ BEZPP 1 313 5.76 1

9 „NSK“ 2 Holeček Petr 51 „NSK“ BEZPP 705 3.09 2

9 „NSK“ 3 Kovářová Věra Ing. 44 „NSK“ BEZPP 585 2.56 3

9 „NSK“ 4 Lid Miroslav Dr. 59 „NSK“ BEZPP 455 1.99 4

47 ODS 1 Bendl Petr Ing. 42 ODS ODS 23 443 17.99 1

47 ODS 2 Kutík Ladislav 67 ODS ODS 2 436 1.87 2

47 ODS 3 Kantůrek Josef Ing. 53 ODS ODS 2 499 1.91 3

47 ODS 4 Nohýnková Dagmar 52 ODS ODS 2 578 1.97 4

47 ODS 5 Král Jaroslav 61 ODS ODS 1 891 1.45 5

47 ODS 6 Žák Vilém Ing. 43 ODS ODS 1 712 1.31 6

47 ODS 7 Burian Jiří Ing. 59 ODS ODS 1 535 1.17 7

47 ODS 8 Engel Martin Mgr. 37 ODS ODS 958 0.73 8

47 ODS 9 Cvanciger Miroslav 53 ODS ODS 846 0.64 9

47 ODS 10 Skopeček Jan Ing. 27 ODS ODS 2 365 1.81 10

47 ODS 11 Větrovec Radek Bc. 38 ODS ODS 950 0.72 11

47 ODS 12 Tichovský Roman Ing. 41 ODS ODS 1 271 0.97 12

47 ODS 13 Havlíček Tomáš Ing. 28 ODS ODS 1 233 0.94 13

47 ODS 14 Nwelati Raduan MUDr. 42 ODS ODS 3 416 2.62 14

47 ODS 15 Rubík Ivo RNDr. 49 ODS ODS 1 700 1.30 15

47 ODS 16 Lesák Libor 43 ODS ODS 494 0.37 16

47 ODS 17 Polák Josef 55 ODS ODS 310 0.23 17

47 ODS 18 Janotová Eva 55 ODS ODS 738 0.56 18

47 ODS 19 Vitouš Zdeněk Ing. 61 ODS ODS 397 0.30 19

47 ODS 20 Havel Tomáš Ing. 53 ODS ODS 1 385 1.06 20

47 ODS 21 Michl Václav 54 ODS ODS 705 0.54 21

47 ODS 22 Vaněk Tomáš RNDr. CSc. 57 ODS ODS 493 0.37 22

47 ODS 23 Chrastina Svatopluk 63 ODS ODS 807 0.61 23

47 ODS 24 Štěpánek Daniel Mgr. 32 ODS ODS 725 0.55 24

47 ODS 25 Valcha Zbyšek Ing. 53 ODS ODS 595 0.45 25

48 ČSSD 1 Rath David MUDr. 42 ČSSD ČSSD 26 313 18.85 1

48 ČSSD 2 Seidl Zdeněk Prof. MUDr. CSc. 58 ČSSD ČSSD 7 475 5.35 2

48 ČSSD 3 Hrabě Marcel Ing. 43 ČSSD ČSSD 3 902 2.79 3

48 ČSSD 4 Vlková Miloslava 49 ČSSD ČSSD 3 300 2.36 4

48 ČSSD 5 Strnad Jaromír Ing. 43 ČSSD ČSSD 2 855 2.04 5

48 ČSSD 6 Beneš Václav MVDr. 64 ČSSD ČSSD 2 348 1.68 6

48 ČSSD 7 Hrobník Josef Mgr. 60 ČSSD BEZPP 2 387 1.71 7

48 ČSSD 8 Chládek Marcel PhDr. MBA 40 ČSSD ČSSD 2 000 1.43 8

48 ČSSD 9 Petera Miloš Ing. 50 ČSSD ČSSD 1 651 1.18 9

48 ČSSD 10 Němec Milan PaedDr. 52 ČSSD ČSSD 1 646 1.17 10

48 ČSSD 11 Semerád Marek Mgr. 30 ČSSD ČSSD 2 110 1.51 11

48 ČSSD 12 Zelenka Jaroslav 58 ČSSD ČSSD 846 0.60 12

48 ČSSD 13 Povšík Robin 29 ČSSD ČSSD 2 439 1.74 13

48 ČSSD 14 Moravčíková Zuzana Ing. 51 ČSSD ČSSD 1 205 0.86 14

48 ČSSD 15 Doleček Luboš 36 ČSSD ČSSD 970 0.69 15

48 ČSSD 16 Duras Jaroslav 56 ČSSD ČSSD 1 248 0.89 16

48 ČSSD 17 Molnár Karel JUDr. 62 ČSSD ČSSD 1 634 1.17 17

48 ČSSD 18 Hutr Pavel Ing. 43 ČSSD ČSSD 612 0.43 18

48 ČSSD 19 Becherová Miloslava Mgr. 49 ČSSD ČSSD 769 0.55 19

48 ČSSD 20 Šmídová Lenka Mgr. 51 ČSSD ČSSD 1 620 1.16 20

48 ČSSD 21 Kyllar František 61 ČSSD ČSSD 759 0.54 21

48 ČSSD 22 Chloupková Marcela 51 ČSSD ČSSD 933 0.66 22

48 ČSSD 25 Mocová Dagmar Ing. 61 ČSSD ČSSD 1 356 0.97 23

48 ČSSD 26 Medřická Dana 45 ČSSD ČSSD 772 0.55 24

48 ČSSD 27 Mencl Karel Mgr. 59 ČSSD BEZPP 813 0.58 25

48 ČSSD 28 Stöcklová Zuzana Mgr. 32 ČSSD ČSSD 617 0.44 26