Funkci starosty zastává už třináct let Martin Hujer (STAN), který se spolu s ostatními zastupiteli snaží, co se dá, aby město vzkvétalo a místním se zde dobře žilo. Že se to zdejšímu vedení radnice daří, svědčí fakt, že se mu v tomto volebním období podařilo proinvestovat neuvěřitelných 200 milionů korun.

Na tak malé město poměrně slušná částka a Zruč by tak mohla jít příkladem, jak se má dělat komunální politika: za jeden provaz a bez zbytečných žabomyších válek. „V průběhu současného mandátu se podařilo splnit téměř vše, co jsme si stanovili,“ řekl starosta města Martin Hujer, který v nadcházejících komunálních volbách znovu kandiduje.

Za největší úspěchy uplynulých čtyř let vedení radnice považuje výstavbu hasičské zbrojnice, II. etapu cyklostezky, provozování spolkového domu včetně nové knihovny, zavedení služby seniortaxi, které za tři roky uskutečnilo přes 7 tisíc jízd, obnovu zeleně, získání finančních prostředků z fondů EU, výstavbu mostů přes Ostrovský a Pardidubský potok, finanční podporu dětí, spolkového a společenského života ve městě. „Investice v našem městě přesáhly v tomto volebním období 200 milionů korun, a to není málo na město naší velikosti,“ uvedl Hujer.

Zručská radnice se navíc snažila aktivně podporovat spolkový život a kultura. Včetně stavebních akcí na ni v průběhu čtyřletého období uvolnilo přes 26 milionů korun. Centrem kulturních setkání se stala i zdejší městská knihovna, která obsadila 2. místo v republikové soutěži Knihovna roku.

Investovalo se ale i do silnic a chodníků. Novým asfaltem byly pokryty dva kilometry silnic, zámkovou dlažbou či žulovými kostkami byly opraveny nebo nově zhotoveny 2,5 kilometru chodníků. Nově také přibylo nebo bylo opraveno na 160 parkovacích míst pro osobní automobily a  pět parkovacích míst pro autobusy v ceně 3,5 milionu korun.

Podle vedení zručské radnice je ale stále co vylepšovat. „Kupříkladu nemáme koupaliště, řešíme, jak naložit s budovou staré školy, pozornost by měla směřovat i k podobě obou náměstí. Stále je co budovat,“ uvedla místostarostka Alena Hajská. Také ona v říjnových volbách kandiduje. „Byla bych ale ráda, kdyby se do zastupitelstva dostali spíše mladší ročníky,“ doplnila.

Rada Zruče nad Sázavou zasedala 95krát a přijala 1882 usnesení. Zastupitelstvo Zruče nad Sázavou zasedalo 31krát a přijalo 342 usnesení.

Povedlo se

V tomto volebním období se ve Zruči dařilo hodně v oblasti sportu. Největší sportovní investicí volebního období bylo vybudování II. etapy Zručské cyklostezky podél Sázavy včetně nového mostku přes Ostrovský potok. Nově byl také osvětlen další úsek cyklostezky, který měří necelé dva kilometry. Ve sportovní hale došlo po šestnácti letech k výměně osvětlení (úsporné ledky), opravě palubovky, úpravy prostor bufetu a posezení. Bylo vybudováno víceúčelové hřiště v Nesměřicích a před školní jídelnou. Ve sportovním areálu za  základní školou vznikl Workout - prostor na cvičení vlastní vahou. Město finančně podpořilo sportovní oddíly a pořádání sportovních akcí.

Nepovedlo se

Je to bolavým místem mnoha malých měst a Zruč nad Sázavou není výjimkou. Náměstí. To, co dříve bývalo centrem dění společenského a kulturního života, dnes upadá. Lidé už se dávno shlukují jinde, než na náměstích: v okolí obchodních domů. Díky tomu centra maloměst vymírají. Ve Zruči nad Sázavou mají dokonce dvě náměstí - Náměstí Míru a Náměstí MUDr. Svobody. Vzhled obou náměstí v současné době příliš reprezentativní není. Co se týče Náměstí Míru, nechalo vedení města vypracovat tři studie na budoucí rekonstrukci. Po diskusích byla vybrána jedna z variant a bude zadána projektová dokumentace. Dalším příkladem, kde podle zdejších politiků chybí dlouhodobá koncepce rozvoje jsou břehy Sázavy, jejich revitalizace a začlenění do plánu rozvoje města.