Více než dvě stě očí se zájmem sledovalo ukázku policejní výstroje a výzbroje, Veronika Kounická z dopravního inspektorátu navíc předvedla výstroj policisty zařazeného ve stálé pořádkové jednotce. Děti měly možnost si jednotlivé části této výstroje osobně vyzkoušet. K tomu všemu se jim samozřejmě dostalo odborného výkladu.

Policisté nejen, že reprezentovali policii jako takovou, ale dětem poskytli cenné rady, jak se co nejlépe chránit a předcházet jakýmkoli negativním jevům, se kterými se mohou v životě setkat, a to nejen v silničním provozu.

Velký zájem byl policistům poděkováním a v závěru došlo i k milému překvapením v podobě slavnostního předání táborových diplomů a triček strážcům zákona za kamarádský, avšak odpovědný a profesionální přístup. Vedení tábora vyjádřilo přání, aby se taková setkání opakovala.

Daniel Votroubek