„Největší problém jsem viděl v narušení bazénu, jelikož praskl v přechodových rovinách dna a voda z něj vytékala,“ dodal Šindelář.

Ušetří za vodu

Odborníci zkrátili bazén o zhruba dvanáct metrů a prostor využili k vestavbě komplexu technologické úpravy vody do nově zřízeného betonového skeletu se soláriem. „Finanční prostředky jsme ušetřili tím, že jsme nemuseli stavět nový objekt. Zároveň jsme asi o polovinu zmenšili objem, na tisíc dvě stě kubíků. Ten jsme schopni při očekávané návštěvnosti uhradit,“ podotkl Šindelář s tím, že čtyřměsíční rekonstrukci obec zafinancovala díky dotaci z ministerstva financí ve výši 9,5 milionu korun a tři miliony bylo nutné uvolnit z vrdského rozpočtu. „K hotovému dílu nemáme žádné připomínky,“ ohodnotil dobře vykonanou práci starosta.

Vylepší dojem

V areálu vrdského koupaliště ale stavební činnost zdaleka nekončí. Technické úpravy totiž příliš nelahodí lidskému oku. „Nyní je hotový nový projekt. Jedná se o druhou etapu rekonstrukce, ve které se dostaneme až na čtrnáct milionů korun. V této části se bude jednat o estetickou úpravu bazénu. Dojde k úpravě stěn, dna a k vytvoření stahování vody. Zlepší se i podmínky vstupu do bazénu,“ naznačil Antonín Šindelář a pokračoval: „Dále chceme řešit i to, abychom zatraktivnili koupaliště. Nestojíme však o tobogány a jiné podobné atrakce, abychom nenarušili tradici klidného koupaliště. Chystáme se v areálu zbudovat dětské hřiště či minigolf. Tím bychom rádi docílili toho, aby se tyto prostory využívaly i mimo plaveckou sezonu. Chtěli bychom zlepšit i úroveň stravování, zavést večerní plavání.“

A kdy započne druhá etapa rekonstrukce? „Už jsme mohli podat žádost, ale bohužel jsme museli dát přednost ostatním akcím. Projekt je hotov i s cenovými návrhy. O započetí uvažujeme v září příštího roku,“ zakončil Šindelář.

Petra Samková