To znamená, že se kontroluje, zda přihlášení zájemci splňují veškeré požadavky. „Následně budou vyzváni, aby se zúčastnili elektronické dražby,“ doplnil místostarosta.

Z elektronické dražby by měl vzejít vítěz. Jakmile bude vybrán, stavba třetí části sportovní haly na Klimešce, kterou je menší tréninková hala, by měla začít neprodleně.

To nejen proto, že je tréninková hala opravdu potřeba, ale také kvůli tomu, že je nutné do konce roku vyčerpat částku, kterou poskytuje dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Ta pokrývá padesát procent nákladů a její výše je přesně 21,9 milionu korun.

Stavební ruch na Klimešce dokončením výstavby ale neutichne, do budoucna by se měl přesunout do jejího okolí. „Zadali jsme studii na zpracování toho, jak má vypadat okolí haly,“ doplnil Šnajdr.

Postupně by se tak začal řešit vzhled venkovního prostranství, aby zapadl do architektonického záměru nejen daného místa i celého města. „Pokud by se objevil nějaký dotační titul, kterým by šlo tuto úpravu financovat, určitě bychom jej využili,“ dodal místostarosta.