„K mírnému zdražení určitě dojde. Řádově to bude o pět až deset procent. Dlouhou dobu jsme se tomu bránili, ale i my musíme v ceně zohlednit rostoucí vstupy, především dražší ceny krmiv. Tak drahý jako třeboňský náš kapr ale nebude,“ vysvětlil Josef Víta z Městských lesů a rybníků Kutná Hora, který zde má na starosti rybářství. Cena kapra z Třeboně se letos má u stánků pohybovat kolem 120 korun za kilogram.

Na zdražování vstupů, především ceny krmiv, ostatně poukazují i zemědělci. „Je jasné, že v porovnání s rokem 2020 stoupají podstatně ceny energií, náhradních dílů, cena práce i ostatní položky. Stejně tak však rostou i vstupy zemědělcům. Není přeci možné, v jakékoliv sféře podnikání, aby vstupy rostly, ale konečná cena výrobků se neměnila. Krmné směsi znamenají nemalou část nákladů na výrobu masa a vajec. S rostoucí cenou obilí stoupají i ceny krmiv a krmných směsí,“ uvedl hlavní ekonom Zemědělské obchodní společnosti Kačina a místopředseda Okresní agrární komory Kutná Hora Miloš Buňka.

A jaký bude letošní rok pro rybáře na Kutnohorsku z hlediska výnosů? „Těžko to teď přesně odhadovat. Ryby budou určitě lehčí, než tomu bylo v předchozím roce. Může za to hlavně studený květen, kdy ryby nepřijímaly potravu. Produktivní období tak bylo minimálně o měsíc kratší,“ vysvětlil Josef Víta.

Výlovy na Kutnohorsku
26. října: Vidlák a Pastvický rybník
28. a 29. října: Vavřinecký rybník – největší na okrese, ale není ve správě Městských lesů a rybníků Kutná Hora
2. listopadu: rybník Nedovedlo
23. listopadu: Zbožňov - největší rybník ve správě Městských lesů a rybníků Kutná Hora