Původně se existující prasklinou ve zdi měl jen vést elektrický kabel od opravených varhan, které se do kostelíku vrátily po tříleté renovaci. Jenže restaurátorská sonda ve zdivu, na které památkáři trvali, ukázala, že pod obyčejnou omítkou ještě něco je.

„Pod omítkou se tehdy objevila malba svatého Bartoloměje, málem jsme do něho udělali drážku. Každopádně nebýt kabelu od varhan, malby bychom nejspíš neobjevili,“ vzpomíná na první objev Petr Portl, předseda Belvederu, spolku, který stojí také za záchranou stejnojmenného letohrádku na vrchu Vysoká a nyní se o totéž snaží i v místním kostele.

close Omítky kostela Navštívení Panny Marie ve Vysoké ukrývaly cenné nástěnné malby. info Zdroj: Deník/Jana Adamová zoom_in Omítky kostela Navštívení Panny Marie ve Vysoké ukrývaly cenné nástěnné malby.

Právě objevem svaté postavy z konce 14. století odstartoval rozsáhlý průzkum a odkrývání omítek kolem oltáře, který trvá dodnes. Jak práce postupovaly, objevovaly se i další malby. Naproti svatému Bartolomějovi s šavlí už vystupuje i svatá Barbora se svou věží a kousek vedle je vidět dvojice svatých Václav a Zikmund. Našly se také takzvané konsekrační kříže, které jsou znamením posvěcení kostela, několik vyobrazení Panny Marie, velký výjev ukřižování Ježíše Krista či postavy světců ve špaletách oken.

„Jsou to kvalitní malby a musel je objednat někdo, kdo měl peníze. Podle informací, které máme, by to mohl být mincmistr Petr z Písku, který byl zmiňován patronem zdejšího kostela,“ sdělil Petr Portl. Malby by tak mohly skutečně pocházet z období kolem roku 1382.

close Omítky kostela Navštívení Panny Marie ve Vysoké ukrývaly cenné nástěnné malby. info Zdroj: Deník/Jana Adamová zoom_in Omítky kostela Navštívení Panny Marie ve Vysoké ukrývaly cenné nástěnné malby.

Jenže tím nadšení členů spolku Belveder ani samotných památkářů neskončilo. Pod více než 600 let starými kresbami se objevily další a dokonce ještě starší, datované do pozdního románského období. Třeba svatý Biskup a svatý Jiří doslova vyrážejí dech výškou svých postav přesahující dva metry.

Podle Petra Portla je tu i několik míst, kde se malby z obou období vzájemně překrývají a tak tu vzniká i určité dilema. „Nikdo samozřejmě neomlátí omítku starou 600 až 700 let, aby zjistil, co je pod ní. Takže to nám ubírá možnost zjistit všechno dopodrobna,“ podotkl Portl.

Ačkoli poslední slovo budou mít nakonec památkáři, je pravděpodobné, že nikdo nebude chtít riskovat poškození kvalitních, byť mladších maleb. A to i přesto, že ty starší mohou být logicky i cennější. Teď bude nejdůležitější malby odborně zrestaurovat a zajistit proti poškození. To potrvá podle Portla nejspíš další dva až tři roky, hodně bude záležet i na tom, kolik se podaří získat na všechny odborné práce peněz.

Už dvakrát se nicméně podařilo získat dotaci z ministerstva kultury a spolku Belveder, který má kostel po dobu rekonstrukce v nájmu, pomáhají s financováním i správce kostela Římskokatolická farnost Kolín či městys Suchdol.

Kostel Navštívení Panny Marie
Raně gotický kostel, první zmínka o něm pochází z roku 1298.
Ve věži kostela visí zvon ulitý r. 1472 kovářem Ondřejem Ptáčkem z Kutné Hory. V lodi kostela se dochoval raně barokní oltář z r. 1648 s původními obrazy, kazatelna z r. 1700, kruchta (kůr) z r. 1722 a dřevěný strop z 1. pol. 18. stol. Kostel je zapsán v seznamu kulturních památek ČR.