Podpis memoranda se uskuteční v obci Vidice, kde je starostou Miroslav Šafařík. Právě on je hlavním iniciátorem memoranda. „Domnívám se, že výstavba vysokorychlostní tratě je celospolečenské téma, které je potřeba otevřít a diskutovat o něm. Informace chybí, já jsem se o VRT jako starosta obce, jíž se má výstavba zcela zásadně dotknout, dozvěděl až v polovině minulého roku,“ uvedl vidický starosta.

Memorandum by mělo podepsat zhruba 50 subjektů, z toho přes 30 obcí. „Mezi subjekty je například PIAS Suchdol, MAS Lípa pro venkov a další. S obcemi je to o něco složitější, protože chceme, aby podpis memoranda byl schválený zastupitelstvem, takže ne všechny obce to stihly. Mohou pak být ale součástí dodatku,“ vysvětlil Šafařík.

Kudy by měla vést vysokorychlostní trať? Okolím lesa u Rozkoše.
Vysokorychlostní trať přidělává vrásky zemědělcům. Stavba sebere úrodnou půdu

Hlavním účelem memoranda je spolupráce při aktivitách směřujících k zabránění výstavby VRT v současném provedení a umístění, minimalizace dopadů VRT a její případné stavby na životní prostředí na území dotčených obcí i širšího okolí a v neposlední řadě také kompenzace za snížení životní úrovně – ať už z hlediska kvality života, možnosti podnikání či snížení cen nemovitostí.

Memorandum podepíší také zástupci spolku VRTáci. Spolek, který byl založen v lednu tohoto roku, se snaží centralizovat informace, argumenty a rozproudit co nejširší debatu na téma VRT nejen ve společnosti, médiích, ale i politických stranách. „My nejsme parta kulaků, kteří hájí svůj osobní zájem proti prospěchu společnosti a veřejnému zájmu, jak se s oblibou aktivní občané v ČR vykreslují. Řady z nás se VRT ani přímo nedotkne,“ řekla předsedkyně spolku Martina Nováková a zdůraznila, že většina členů je pro moderní rychlá dopravní spojení v kontextu s evropskou dopravou. „Jen chceme řešení nejšetrnější, dobře připravené, transparentně diskutované a ekonomicky smysluplné, protože výstavbu budou mnoho desítek let platit v řádu stovek miliard občané Česka,“ doplnila.

Dominantou malé vesničky Bludov je kaple sv. Jana Nepomuckého.
Hned dvě nej má obec Bludov: je v kraji nejmenší i nejstarší. Jak je tu vás?

Memorandum měli tento týden na stole i kutnohorští zastupitelé. Ač podpis memoranda neschválili, dlouhá diskuse nakonec vyústila k odsouhlasení jiného usnesení. Jeho autorem byl Štěpán Drtina (Piráti). „Město Kutná Hora deklaruje, že všem dotčeným obcím v ORP Kutná Hora poskytne veškerou možnou součinnost a pomoc ohledně projednávání plánované výstavby VRT. Zejména pak v jednáních po zveřejnění detailů provedení dotčené části trasy, aktivitách týkajících se minimalizace dopadů na životní prostředí a kvalitu života obyvatel a jednání v těchto věcech s nadřízenými orgány státní správy,“ stojí v usnesení.