Výstavu pořádá galerie ve spolupráci s Ateliérem restaurování a konzervace uměleckých děl na papíru, Fakulta restaurování Univerzity Pardubice. V ten samý den hostí GASK konferenci Arte-Fakt sdružení pro ochranu památek pod názvem Originál, kopie, faksimile. Ta začíná v 10 hodin v barokním refektáři.

Významnou součástí soustavné práce se sbírkovými předměty je péče o fyzickou stránku uměleckého díla a s tím související konzervátorsko -restaurátorská práce. Důkladný a komplexní průzkum pak může o dílech odhalit i nová fakta. Ateliér restaurování a konzervace uměleckých děl na papíru, který je jako jeden ze čtyř ateliérů Fakulty restaurování v Litomyšli od roku 2005 součástí Univerzity Pardubice, zde na několika dílech ze sbírky kreseb a maleb GASK prezentuje část nejnovějších studentských závěrečných bakalářských a magisterských prací. Jedná se třeba o pastely Bohumila Kubišty, Otty Gutfreunda a Jana Baucha, olejomalby na kartonech od Josefa Navrátila nebo Julia Mařáka.

Projekt je podpořen grantem ISO, což je program Náročného restaurování Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví Ministerstva kultury.

Výstava je umístěna do galerijního prostoru Blackbox a bude možné ji navštívit do 29. ledna 2017.