Do starostovského křesla usedal s velkou podporou veřejnosti, opustil ho ale zrazen z vlastních řad. Starého rukopis budou číst budoucí generace pod mnoha projekty. Některé se povedly, jiné méně a po jiných se doslova slehla zem, ač byly veřejnosti představovány s velkou slávou. Podle mnohých právě starostovo megalomanství, i když často vedeno dobrým úmyslem, vedlo postupně k jeho pádu.

Jedním z projektů, které nikdy nespatřily světlo světa, je kupříkladu plánovaná Univerzita Svatého Prokopa, kterou veřejnosti spolu s členy Spolku za zřízení Mezinárodní univerzity svatého Prokopa veřejnosti slavnostně představil v dubnu roku 2016. Velkolepý záměr, který měl do města přivést až čtyři tisíce studentů, zrealizován nebyl. A to si přitom nekladl malé cíle, univerzita chtěla spolupracovat s dalšími podobnými subjekty v rámci celé Evropy a studenty od druhého ročníku vyučovat výhradně v anglickém jazyce.

Na univerzitě zaměřené na památkovou péči ale studenti do lavic prozatím neusedli ani na jeden semestr. Na popularitě Martinu Starému také rozhodně nepřidal takzvaný projekt Zemělodi.

Žižkovákům, kteří žijí v lokalitě na Zelené hoře, se stala trnem v oku a proti jejímu umístění začali vést ostrou kampaň. Rázem proti sobě stály dva nesmiřitelné tábory, jeden adorující super ekologický nápad, druhý opakovaně upozorňující na nikým nehlídanou skládku pneumatik v místě, kde běžně chodí na procházky malé děti. Z projektu, který měl podpořit i herec Jaroslav Dušek, ale nakonec sešlo.

Kutnohořané také dodnes marně čekají na osvětlení železničního mostu nad říčkou Vrchlice. Mělo být a není. Šťastným krokem ale určitě nebyla ani výstavba sportovní haly v areálu na Klimešce, revitalizace Vlašského dvora či Technické vybavení a infrastruktura do škol. Ač mají projekty samy o sobě dobrou myšlenku a snahu zlepšit životní úroveň obyvatel Kutné Hory, nejen v očích zastupitelů pohořely na neprůhledném zadávání veřejných zakázek a podivných výběrových řízeních. Navíc se díky tomu neustále prodlužuje doba jejich dokončení, což zejména u parku pod Vlašským dvorem vyvolává mezi veřejností vlnu nevole.

Nebylo by ale spravedlivé vystavit dnes už bývalému starostovi vysvědčení bez toho, aby byly připomenuty i zdařilé věci. K nim bezesporu patří třeba Taxík Maxík. Příležitostná přepravní služba určená těm dříve narozeným začala fungovat na začátku letošního roku a mezi seniory se těší tak velké oblibě, že s ní cestují dokonce až za hranice regionu, třeba do Prahy. Zdařilým krokem je také vymalovaný podchod na hlavním nádraží v Kutné Hoře.

Po dlouhých letech se tak tuzemští i zahraniční turisté nemusí po vystoupení ve stanici Kutná Hora děsit, kdeže to vlastně vystoupili. Jednotlivé kresby odkazují k významným osobnostem a místům Kutné Hory, informace o nich si turisté mohou rovnou načíst pomocí unikátního QR kódu do mobilního telefonu. Martin Starý se významným dílem také zasloužil na umístění tabulí na naučné stezce po Královské cestě a dále po mlýnech.

KROK VEDLE• Univerzita svatého Prokopa
• Zeměloď
• Visutá lávka u reliéfu J. Vrchlického

PROBLÉMOVÉ PROJEKTY• Revitalizace Vlašského dvora
• Sportovní hala na Klimešce
• Technické vybavení a infrastruktura do kutnohorských základních škol

POVEDLO SE• Taxík maxík
• Podchod na hlavním nádraží
• Koukolova vila pro seniory