V Kutné Hoře budou koledníci vysláni ze dvou míst, stejně tak, jako tomu bylo i v minulých letech. Letos koledníci vyrazí o půl hodiny později, tedy v 9.30 hodin. Vyjdou z kostela sv. Jakuba a ze sedlecké katedrály Nanebevzetí panny Marie.

Skupinka koledníků bude složena ze tří králů, z nichž jeden bude vedoucí skupinky. Ten musí být starší patnácti let a u sebe musí mít průkaz se jménem. „Lidé mohou ověřit totožnost koledníků, kteří chodí za Charitu Česká republika koledovat. Údaje na průkazce vedoucího koledníka se shodují s údaji v občanském průkazu, který budou mít vedoucí koledníci u sebe. Koledníci u sebe budou mít také kasičku. Kasička je zapečetěná. Přes víčko je nalepená samolepka, kde je razítko příslušného městského či obecního úřadu, například Kutné Hory," řekla hlavní koordinátorka Tříkrálové sbírky na Kutnohorsku Zdislava Nováková.

Ne všechny skupinky ale budou tříčlenné. Někdy s králi chodí i čtvrtý průvodce. Tak se řeší situace, kdy žádnému koledníkovi ve skupince není patnáct let. Čtvrtý člen se tak stává vedoucím skupinky a to i přesto, že nemá kostým.

Počet koledníků není zatím jasný

Kolik koledníků vyjde letos do ulic Kutné Hory ale v tuto chvíli není ještě jasné. „Přesný počet skupinek je znám až těsně před sbírkou. Občas se stane, že se někdo na sbírku přihlásí a poté onemocní," upřesnila koordinátorka.

Co však v tuto chvíli jisté je, že koledníci budou po městě chodit v sobotních dopoledních i odpoledních hodinách. Každá skupinka bude mít přidělený daný úsek a k dispozici bude mít jeho plánek.

Úseky jsou různě velké a některé skupinky tak městem prochází delší dobu. Sbírka by však měla skončit kolem 16 hodiny odpoledne. Po skončení Tříkrálové sbírky mají koledníci možnost využít zázemí, ohřát se a občerstvit v Duhovém Atriu v Kutné Hoře.

Po skončení sbírky začne sčítání výtěžku. Oblastní charita Kutná Hora spravuje Kutnohorsko, Čáslavsko i Poděbradsko a výsledná částka je tak suma vybraná v celém regionu.

Výtěžek sbírky bude použit převážně na dostavbu Střediska Na Sioně, které poskytuje služby rodinám dětí se specifickými potřebami. Sem patří děti se zdravotním handicapem, nerovnoměrným vývojem, s poruchami autistického spektra a dalšími.