Sbírka se uskutečnila v průběhu druhého lednového týdne od 6. do 14. ledna a konala se v Kutné Hoře, Čáslavi, Poděbradech a okolních obcích. Koledníci přinášeli obyvatelům měst a obcí přání všeho dobrého do nového roku a prosili o příspěvky na pomoc svým spoluobčanům v nouzi.

Dárci darovali téměř o 110 000 korun více než loni. „Děkujeme vám všem, kteří jste se jakkoliv podíleli na organizaci Tříkrálové sbírky 2018. Děkujeme obětavým koledníkům a vedoucím skupinek, asistentům v obcích a štědrým dárcům. Děkujeme za vaše nasazení, čas i sounáležitost s potřebnými,“ vzkázala všem, kdo se na Tříkrálové sbírce podíleli Pavlína Licková z Oblastní charita Kutná Hora.